Risk för ålderism när vi går i pension
Mattias Munter, John Mellkvist, Eva Eriksson och Meg Tivéus. Moderator var Artur Ringart. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Almedalen

Risk för ålderism när vi går i pension

"Ju mer makt du har över ditt arbete desto mindre risk att drabbas av ålderism." Det sa författaren och Kreabs seniorkonsult John Mellkvist när ålderismens skadeverkningar sattes under lupp i Almedalen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-07-06

Det skedde på seminariet ”Varför är Sverige världens mest åldersdiskriminerande land?” i regi av News55 och Skandia.

På scenen fanns också SPF Seniorerna, representerat av förbundsordförande Eva Eriksson.

När vi slutar arbeta tappar vi värde och identitet i samhällets och omgivningens ögon, konstaterade panelen och försökte hitta förklaringar.

– Det bottnar i att vi för länge sedan, på 1950-talet ungefär, bestämde att vi skulle sluta vid 67 och sedan 65 års ålder. Det har påverkat lagstiftning och strukturer som sedan inte hängt med när samhället har förändrats, sa Eva Eriksson.

Klarar sig

Typiskt då att ålderismen faktiskt inte slår lika hårt mot konstnärer och artister som fortsätter arbeta långt upp i åren, påpekade Meg Tivéus från Tankesmedjan T60.

– Själv drog jag mig tillbaka redan efter 60 eftersom jag var starkt påverkad av tonen i debatten om att jag som fyrtiotalist ansågs tillhöra jätteproppen Orvar. Jag har ångrat det beslutet många gånger.

Enkel åtgärd

Attityder mot äldre kan ändras om vi bättre förstår att samhällsekonomi och pensionssystem gynnas av om äldre stannar kvar längre i arbetslivet, framhöll Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

– Höjningen av pensionsåldern så att man har rätt att stanna till 69 års ålder är en bra signal. Men mycket mer behöver göras. En lågt hängande frukt är att göra det möjligt att pausa uttag av tjänstepensionen om man går tillbaka till arbete en tid.

Eva Eriksson. Foto: Jan Arleij

Eva Eriksson framhöll vikten av att generationerna ser varandras betydelse, att det faktiskt föreligger ett generationskontrakt som behöver vårdas och värnas.

– Dagens arbetande betalar äldres pensioner exempelvis. Sådant måste man berätta och förstå. Arbetsmarknadens parter behöver också kliva fram och förbättra arbetsmiljö, göra det mer möjligt att gå in och ut ur jobb och att enklare kunna byta karriär.

Ville veta

När publiken bjöds in att ställa frågor till panelen tog Annette Holmberg-Jansson chansen. Hon är social- och hälsovårdsminister i Ålands landskapsregering.

– Som politiker har jag mycket att göra för att få behov och resurser att gå ihop på Åland, till exempel inom vården och omsorgen men också inom hela samhället. Ska det gå måste jag få fler äldre att vara med och bidra efter förmåga. Men hur ska jag göra rent konkret för att ta vara på allt som äldre kan bidra med?

Manual mot ålderism

Svaren kom som på ett pärlband från panelen.

– Bygg upp positiva värderingar, inledde Meg Tivéus. Arbeta med och visa goda exempel. Försök hitta ekonomisk uppmuntran som lägre arbetsgivaravgifter för äldre.

Eva Eriksson uppmanade till mer och djupare kontakt med seniororganisationer och äldre överhuvudtaget.

– Sätt i gång dialogen! Använd det civila samhället! Där finns kraft och idéer.

Förebilder

Attityder är grundläggande, poängterade John Mellkvist.

– Då behöver man lyfta fram bra exempel. Sätt upp en vision för den egna organisationen och mät hur ni når målen.

Sätt siffror

Mattias Munter föreslog att man ska lyfta de ekonomiska fördelarna av att arbeta vidare, för såväl individen som för samhället.

– Det är lätt att räkna fram tydliga vinster och incitament för såväl arbetsgivare som för individen.

Annette Holmberg-Jansson.

Efter seminariet var Annette Holmberg-Jansson ganska nöjd.

– Jag har fått med mig många idéer och uppslag. Det behövs för vi har bestämt oss på Åland för att få med våra äldre, inte bara inom reguljärt arbete utan vi vill också ta vara på deras erfarenhet på alla möjliga områden.

– När man bygger till exempel så finns det saker att tänka på som kanske seniorer är bäst på att peka på för att de har erfarenheten. Det är också en kompetens som jag tror gynnar alla grupper i samhället om vi tar tillvara.

Stereotyp bild

Hon talar om att man ska försöka sätta ett äldrepolitiskt program i kombination med en folkhälsostrategi.

– Om du är 65 och blir 105 så är det två generationer. Vi har en konstig bild av att liksom alla äldre i pension också går med rullatorer och inte riktigt skulle kunna vara delaktiga.

Äldreråd

Efter att ha infört en äldrelag 2021 håller man nu på att formera äldreråd på Åland.

– Här hoppas jag på möjligheter till dialog och kontakt med äldre och civilsamhället, precis som Eva Eriksson var inne på. Här finns nog en hel del svar på frågor om hur vi ska klara behovet av äldrevård och få personal till våra äldreboenden, för att ta ett exempel, menar Annette Holmberg-Jansson.

God filosofi

Hon har ett citat av danske filosofen Sören Kierkegaard som ledstjärna på många områden och situationer i livet.

– Han sa att ´Livet levs framlänges, men måste förstås baklänges.´ Det tänker jag på när olika generationer mycket bättre ska ta oss an framtiden tillsammans på Åland.

Jan Arleij
Publicerad 2022-07-06
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas