Därför blir inte pensionen som det var tänkt
Joakim Palme, Eva Eriksson och Daniel Barr. Foto: Jan Arleij
Ekonomi & Pension | Pensioner | almedalsveckan

Därför blir inte pensionen som det var tänkt

Pensionssystemet har trots all kritik levererat som förväntat. Problemet är att människor inte jobbar längre när medellivslängden ökar. Det sa Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr och statsvetarprofessorn Joakim Palme när SPF Seniorerna arrangerade ett seminarium om pensioner med rubriken ”Varför blir inte pensionen som det var tänkt?”.

Jan Arleij
Publicerad 2022-07-06

I dag ger pensionen inte alltid vad som utlovades då systemet sjösattes. Den allmänna pensionen har blivit allt lägre som andel av slutlönen. Samtidigt har tjänstepensionen ökat i betydelse och blivit ett måste – istället för ett komplement. Seminariets tema var varför det har blivit så och vad kan göras åt det?

Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande stod mellan de båda herrarna – alltså fanns ingen politiker på scenen, vilket var ett medvetet val av arrangören.

Hon redovisade de viktigaste bristerna i systemet och varnade för att legitimiteten och förtroendet är i fallande.

– Lappandet och lagandet är inte bra. Politiker lägger sig i systemet på ett sätt man inte borde göra. Många som inte får en tusenlapp i höst kommer att bli besvikna och upprörda.

Läs också: Vad är en fattig pensionär?

Joakim Palme upprepade sitt krav på att den parlamentariska pensionsgruppen bör läggas ner eftersom man har misslyckats med sitt uppdrag att vårda och värna systemet.

Han menar att förväntningarna på systemet blir för höga om medellivslängden ökar men politikerna och arbetsmarknadens parter inte förmår skapa förutsättningar för fler att arbeta längre.

– Man kan inte höja pensionerna om man inte avstår mer från den förvärvsaktiva generationen. Ett enkelt sätt vore att höja avgifterna. Det skulle förbättra pensionerna, inte massivt men det skulle bromsa de sjunkande ersättningsnivåerna. Dagens och morgondagens pensionärer vinner. Men – det här har man inte orkat diskutera politiskt.

Joakim Palme, Eva Eriksson, Daniel Barr och SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström som var moderator under seminariet.

Även Daniel Barr ansåg att systemet i sig har fungerat ”ungefär som tänkt”.

– Man får i genomsnitt 70 procent av lönen om man räknar med både den allmänna och tjänstepensionen. Däremot har inte fördelningen blivit vad som förväntades – den allmänna pensionen har blivit mindre.

Förklaringarna är främst att vi lever längre än väntat och på grund av en skattereduktion på 1990-talet som innebar att inbetalningarna i form av avgifter till systemet är lägre än de beslutade 18,5 procenten.

Joakim Palme kritiserade regeringen Löfven för det inkomstpensionstillägg som spelades ut i 2018 års valrörelse och som infördes i höstas.

”Man bryter sönder systemet”

– Ett typiskt valfenomen. Men inte heller med tillägget eller 600-kronan lyckas man beakta de bärande principerna. Man bryter sönder systemet och gör det jättekrångligt.

Daniel Barr hakade på och medgav att tillägget inte finns med i de beräkningar man kan göra för att få en överblick i verktyget Min Pension.

– Det skulle kosta ett stort antal miljoner att utveckla den faciliteten, så för tillfället har vi lagt det på hyllan för att ägna oss åt andra kanske viktigare saker.

Eva Eriksson tycker att politikerna inte visar respekt som går in med åtgärder för att ge ”snabba cash” till vissa grupper av pensionärer, men som inte är långsiktiga.

”Det handlar om respekt för oss äldre”

– Något måste göras åt ett pensionssystem som är så hårt belastat när fler bli äldre men vi inte arbetar i samma takt. Det handlar om respekt för oss äldre som har arbetat ett helt liv och betalat in till vår pension. Men det är inte systemet i sig eller ens existensen av pensionsgruppen som är det stora problemet, sa Eva Eriksson och fortsatte:

– Det handlar om problem runt om strukturen. Politikerna behöver exempelvis tala med arbetsmarknadens parter om att arbetsmarknaden måste bli mycket mer flexibel, man måste jobba mer med arbetsmiljöåtgärder och förutsättningar för att vara kvar på arbetsmarknaden och att jobba längre.

”Oförmåga hos politiker”

Joakim Palme hänvisade till ett mönster som syns redan från tiden efter andra världskriget.

– Du är något fundamentalt viktigt på spåren. Finansdepartementet är i vägen. När socialminister Gustav Möller förbjöd sina medarbetare att visa finansministern Ernst Wigforss framskrivningar av vad folkpensionen faktiskt skulle komma att kosta berodde det på att Möller visste att Wigforss i så fall skulle lägga förslaget i papperskorgen.

Finansdepartement har genom tiderna visat sig ha svårt att tolerera autonoma och långsiktigt fungerande system, fortsatte Joakim Palme sitt resonemang. Det finns en oförmåga hos politiker att ta in det långsiktiga ekonomiska åtagande som behövs.

– Samtidigt genom att vi lever så länge men inte pensioneras senare måste man orka lägga undan stora avgifter om man ska kunna få rimliga pensioner. Det finns ingen gratislunch här. Egentligen är det väldigt enkelt.

Kritiserade ordningen med tjänstepensioner

Daniel Barr sa emot och framhöll betydelsen av en spänning mellan finansdepartementet och socialdepartementet.

– Att lämna pensionssystemet bara åt pensionärerna vore inte lämpligt. Det måste vara en aktiv diskussion mellan den yrkesaktiva delen av befolkningen och pensionärerna. Bara då kan samhällskontraktet fungera över tid.

Panelen hann också kritisera ordningen med tjänstepensioner. Det finns skäl att ”vrida om armen på arbetsmarknadens parter” för att tjänstepensioner är tidsbegränsade vilket snarast lockar människor att lämna arbetsmarknaden tidigt.

Se bredare på pensionärers ekonomi

Att kommunerna höjer avgifter för omsorgstaxor så snart som bostadstillägget höjs är ett oskick, markerade Daniel Barr.

– Vi har försökt analysera det här men vet ännu inte vad som går att göra åt det. Det är i alla fall oacceptabelt att pensionärernas bostadstillägg går direkt till kommunernas kassor.

Joakim Palme ansåg att debatten skulle vitaliseras av om man såg bredare på pensionärers ekonomi och livskvalitet och inte isolerat på pensionerna.

Nöjda med diskussionen

– Just omsorgstaxor är ju en sådan intressant del. Det vore också berikande att få mer kunskap och siffror på hur äldre bidrar med stora värden i samhället, sa Joakim Palme som med glimten i ögat berättade om forskarkollegor i Europa som faktiskt ser kopplingar mellan högre pensioner och bättre omständigheter för barnbarnen som får mer av omsorg och presenter än när föräldrarna får högre barnbidrag som kan användas till den nya bilen.

Eva Eriksson summerade diskussionen som nyanserad och intellektuell.

– Vi driver på för höjda allmänna pensioner, och det är politikens sak att komma på hur det ska ske. Jag hoppas att en tid av ganska aggressiv debatt som delvis berott på att politiken varit frånvarande kan följas av just ett mer intellektuellt samtal.

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström modererade samtalet. Han tackade deltagarna för att ha hållit inte bara två utan flera tankar i huvudet samtidigt.

– Fler sådana samtal behövs i dagens debatt om pensionerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-07-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas