Joakim Palme: Dags att lägga ner Pensionsgruppen
Joakim Palme.
Nyheter | Pensioner

Joakim Palme: Dags att lägga ner Pensionsgruppen

Den så kallade Pensionsgruppen som har haft makten över det nya pensionssystemet döms nu ut av allt fler aktörer.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-17

Ett osedvanligt tufft räfst och rättarting utspelades i onsdags (15/6) när bland andra SPF Seniorerna och PRO framträdde på ett seminarium arrangerat av Byggnads, Katalys, ABF Stockholm och ABF Göteborg.

Rubriken för seminariet var ”Den nya pensionsstriden: Hur reparerar vi ett trasigt pensionssystem?”

Moderator för dagen var Daniel Suhonen som är chef för den fackföreningsägda tankesmedja Katalys.

Bestående fråga

Han konstaterade att pensionsfrågan seglat upp som en viktig valfråga och att den sannolikt kommer att hålla sig kvar i debattens mitt också i fortsättningen – till dess att grundläggande problem blir lösta.

Läs också: Vad är en fattig pensionär?

– Låga pensioner för breda löntagargrupper lyfts allt oftare fram som ett stort samhällsproblem. Men många arbetare orkar inte hela vägen till pension på grund av tunga jobb och riskerar dessutom att drabbas av stigande pensionsålder.

Uträknad

Daniel Suhonen sågade Pensionsgruppen jäms med fotknölarna för att inte ha orkat eller velat tackla problemen.

– Det vi i stället ser i riksdagen nu med alla utspel kring en förstärkt garantipension är ingenting annat än Pensionsgruppens haveri. Gruppen imploderar. Den påminner om kvartetten som sprängdes.

De förslag som har legat i riksdagen för avgörande – och som nu ser ut att få sitt avgörande genom att regeringen lägger fram en extra vårändringsbudget – visar att Pensionsgruppen förmodligen har spelat ut sin roll, hävdade Daniel Suhonen.

Lägga ner

Joakim Palme, professor i statsvetenskap i Uppsala, höll med. Han beskrev sin syn på den parlamentariska Pensionsgruppen.

– Det är dags att lägga ner gruppen, helt enkelt för att den inte har kunnat leverera de justeringar som hade behövts för att främja pensionssystemets socialpolitiska målsättningar på ett sådant sätt att det uppmuntrar till arbete och sparande.

– Men pensionssystemet är inte så trasigt som vi tror. Däremot är på väg att krympa ihop och vi riskerar att hamna i en situation där det blir svårt att politiskt försvara ett system som inte levererar vare sig grundtrygghet eller inkomsttrygghet.

20 procent

Joakim Palme slog ett slag för att höja avgifterna till systemet.

– Det vore en win-winlösning för både dagens och morgondagens pensionärer. Jag ser inget hinder att vi kan komma upp från dagens 18,5 till 20 procent.

Han varnade samtidigt för modellen med att lösa svaga pensioner med att sänka skatten, eftersom samhället har många och dyra åtaganden som vård och omsorg att tänka på.

Privata och individuella pensionsförsäkringar är heller inte en framkomlig väg för vanliga pensionärer, eftersom det tenderar att bli för dyrt för alltför många, fortsatte Joakim Palme.

Höja avgiften

Såväl Katalys som Byggnads som seniororganisationerna SPF Seniorerna och PRO är överens om att pensionssystemet är underfinansierat och att avgiften bör höjas.

– Vårt slagord för detta är att pensionen ska vara så hög att man inte tänker på skatten, sa Daniel Suhonen.

PENSIONSGRUPPEN

Pensionssystemet hanteras av fem riksdagspartier – S, MP, M, C, L, KD. För att förändringar ska gå igenom krävs att alla partier är överens. Den mekanismen tycks inte längre fungera.

Dölj faktaruta

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson redovisade organisationens syn på dagens pensionssystem.

– Vi instämmer i ganska mycket av vad som sagts här i dag. Det ska ha lönat sig att ha arbetat ihop sin pension. Men den allmänna kryper i stället ner mot 12 500 efter skatt vilket inte är tillräckligt.

Översyn behövs

Den allmänna pensionen ska vara god nog så att tjänstepensionen blir ett komplement som det var tänkt från början, betonade Anna Eriksson.

– Fyra av fem pensionärer säger att man inte klarar sig på enbart den allmänna pensionen. Tanken med ett pensionssystem är att man ska kunna lämna arbetslivet och då ha en trygg inkomst. Så är det inte idag.

Därför behövs en total översyn av systemet.

– Vi måste få ett system som samordnas med åldersgränserna i andra trygghetssystem. Vi vill se en ärlig politisk debatt om detta, sa Anna Eriksson som också delade ut en hård känga till Pensionsgruppen.

– Den har inte skött sitt uppdrag. Man har inte vårdat och utvecklat systemet som var hela uppgiften. Man har helt enkelt misslyckats med sitt uppdrag.

Hetaste frågan

Inrikespolitiskt har pensionerna nu blivit den hetaste frågan. Situationen i riksdagen visar att pensionssystemet inte fungerar, konstaterade Marie Näslund, samhällspolitisk chef på PRO.

– Vi anser också att Pensionsgruppen har visat att man inte klarar av att göra något åt de tydliga bristerna i pensionssystemet. Gruppen rundas med förslag om garantitillägg och annat på grund av att man inte tar sig an de samhällsproblem som finns.

Att jobba längre upp i åldrarna var en annan fråga som kom upp. Liksom avgiftshöjning är fler arbetade timmar en grund för ett hållbart pensionssystem. Men först måste det göras möjligt i verkligheten.

Arbetsmiljön behöver också i högre åldrar förbättras så att så många som möjligt kan jobba vidare, betonade Anna Eriksson vilket fick starkt bifall av Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads.

Tackade seniorerna

Daniel Suhonen avslutade seminariet med att tacka seniororganisationerna.

– Sträck på er, pensionärsorganisationer och fackliga organisationer för att ni har spelat in pensionsfrågan så effektivt i debatten.

De medverkade

  • Joakim Palme, professor i statsvetenskap i Uppsala samt tidigare ansvarig för det statliga Välfärdsbokslutet
  • Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
  • Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket
  • Anna Eriksson, pensionsexpert SPF-seniorerna
  • Marie Näslund, samhällspolitisk chef PRO
  • Lisa Gemmel, rapportförfattare till ”Pensionsoron” och ”Knegarpension” för Byggnads och Katalys.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-17
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas