Historisk dragkamp om de lägsta pensionerna
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

Historisk dragkamp om de lägsta pensionerna

Två politiska vildar kan komma att avgöra tidernas pensionstvist mellan riksdagens åtta partier. Det börjar likna en politisk cirkus, säger SPF Seniorernas pensionsexpert.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-14

I morgon onsdag (15/6) röstar riksdagen om regeringens vårändringsbudget inklusive förslaget om att höja pensioner för sämre ställda pensionärer.

Kampen om pensionärernas gunst och hur pensionerna bäst bör höjas fortsatte med tilltagande styrka under måndagen (13/6).

Som Senioren rapporterade började dagen med beskedet att regeringen och Centerpartiet enats om ett kompromissförslag. Därmed kunde också Centerpartiets ledare Annie Lööf deklarera att man kan stödja regeringens budget. Det kan du läsa här.

Kom för sent

Men när kompromissförslaget skulle hanteras i riksdagens finansutskott senare på måndagen stoppades det av oppositionen med M, KD, L och SD. Något som möjliggjordes av att oppositionen har fler platser i just finansutskottet, en så kallad falsk majoritet. Det kan du läsa här.

S fick helt enkelt inte lägga fram förslaget, vilket motiverades med formella skäl, och att tid för beredning skulle bli för kort.

Går vidare

Centerpartiet gav då besked om att man tänker lyfta frågan till riksdagens talman.

Skulle riksdagens majoritet inte acceptera talmannens beslut kan man vända sig till konstitutionsutskottet som slutligt får sätta ner foten.

Ett tredje alternativ är att regeringen presenterar en extra ändringsbudget där överenskommelsen ingår.

Läs också: Vad är en fattig pensionär?

Om den parlamentariska kampen slutar med att kompromissförslaget (S, V, MP, C) ställs mot oppositionens förslag (M, KD, L, SD) skulle de politiska vildarna Amineh Kakabaveh (tidigare V) och Roger Richtoff (tidigare SD) kunna bli tungan på vågen när riksdagen ska rösta.

Tappar mark

Politiska kommentatorer bedömer att turerna kring pensionsfrågan är exceptionell. Alla åtta partier plus två vildar är inblandade i avgörandet – något som illustrerar Pensionsgruppens devalverade och tynande roll.

Ardalan Shekarabi.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) anser att oppositionens sätt att agera speglar en ålderism.

– Jag menar att det här är ett bevis på åldersdiskriminering. Så här hade ingen annan samhällsgrupp behandlats. Men när det gäller pensionärerna kan de vänta på förstärkningar.

– Vi måste våga erkänna att det finns en åldersdiskriminering i vårt samhälle som gör att fattigdomen bland pensionärer tolereras, säger Shekarabi till Expressen.

Avgörande fråga

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson:

– Jag är upprörd över hur politiken hanterar en så oerhört avgörande fråga som pensioner. Drygt två miljoner personer berörs direkt av detta liksom alla framtidens pensionärer. Det är ovärdigt svensk demokrati.

Pensionerna är en alldeles för viktig fråga för det politiska spel som nu pågår.

– Men det som har lett oss till denna situation är politikens oförmåga att såväl vårda och utveckla systemet som att agera i tid när pensionerna efter ett långt arbetsliv blivit allt svagare. Jag är besviken på detta, säger Eva Eriksson till Senioren.

I frysboxen

Själva kompromissförslaget då? Ja, Senioren hann beskriva och Eva Eriksson kommentera måndagens förslag, innan det placerades i frysboxen av oppositionen i finansutskottet.

– De nya förslag kring seniorers ekonomi som idag aviserats innebär att principerna i systemet i högre grad består, jämfört med det tidigare förslaget på garantitillägg. Vi välkomnar högre inkomst för en av tre seniorer genom de förslag som idag presenterats, sa Eva Eriksson.

Måste renoveras

Men det är allvarligt att respektavståndet raseras, fortsatte hon.

– Förslagen gör det klart mindre lönsamt att arbeta ihop sin pension, vilket är mycket skadligt för systemets legitimitet och för väljarnas tilltro till politiken. Vem vill betala till en försäkring som man inte får något ut av? Pensionssystemet behöver renoveras – inte raseras.

Eva Eriksson.

Alla olika förslag till trots så missar politikerna det mest väsentliga, anser Eva Eriksson.

– Man blundar för de grundläggande bristerna i pensionssystemet, Det är ett svek mot dagens och framtidens pensionärer att man inte har klarat av att vårda och utveckla systemet. Det som behövs är i stället breda förstärkningar av pensionerna som når alla pensionärer och en total översyn av systemet.

Vilseledande

Politikerna kallar sitt lappande och lagande för reformer, vilket är att vilseleda väljarna, hävdar Eva Eriksson.

– Det behövs i stället en ärlig pensionsdebatt. Alla partier måste berätta vilket pensionssystem de vill ha och om de är nöjda eller inte med de pensioner systemet ger idag.

Anna Eriksson.

Enligt SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson skymmer den politiska kalabaliken den verkligt svåra frågan: den svaga inkomstrelaterade allmänna pensionen.

– Men de senaste dagarna börjar likna en politisk cirkus. Väljarna skulle troligen uppskatta mer seriösa resonemang och förslag.

Tre förslag finns på hur pensionerna ska höjas, men ännu inget beslut. Varför har det blivit så här?

– Dels är det valår, dels har politikerna under lång tid stoppat huvudet i sanden och inte velat erkänna eller ta tag i bristerna i systemet, säger Anna Eriksson. Hade man i tid genomfört långsiktiga förstärkningar av pensionerna och arbetsmarknaden så hade vi inte behövt hamna här.

– En annan orsak kan vara att det är enklare att föreslå kortsiktiga tillägg och skattelättnader än att renovera systemet. Men de förra löser inte problemen utan skapar nya.

Kompromissförslaget

1. Garantipensionen höjs permanent, från och med augusti 2022. Höjningen sker med 1 000 kronor före skatt vilket ger en ny garantinivå på 9 779 kronor för ensamstående, enligt 2022 års priser. Höjningen ska betalas ut snarast möjligt, och retroaktivt om det inte är möjligt med utbetalning från augusti. Följdjusteringar görs inom bostadstillägg samt övriga regelverk som exempelvis för socialtjänstavgifter med ambitionen att nivåhöjningen får avsedd effekt. Förslaget bedöms kosta drygt fyra miljarder kronor under 2022.

2. En utredning tillsätts skyndsamt med syfte att snarast möjligt föreslå en så kallad gas i pensionssystemet. Utredningen ska vidare analysera nivån på förskottsräntan och återkomma med förslag på eventuella justeringar. En utredning ska vidare tillsättas för att närmare se över änkepensionen.

3. Utanför pensionsgruppens mandat åtar sig regeringen att remittera ett förslag om en ytterligare förstärkning av det förstärkta jobbskatteavdraget för personer över 65 år som jobbar från 1 januari 2023 med en offentligfinansiell effekt på 800 miljoner kronor. Det ger en person med en lön över 25 000 kronor i månaden 500 kronor i månaden i skattesänkning. Syftet är att kompensera personer som väljer att förlänga arbetslivet ytterligare.

4. Bostadstillägget höjs från och med augusti 2022. Konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 100 kronor på hushållsnivå. Förslaget bedöms öka utgifterna för bostadstillägget med ungefär 200 miljoner kronor 2022.

5. En utredning ska också se över änkepensionen, vilket varit en viktig fråga för Centerpartiet.

Oppositionen dvs M, KD, L och SD har i stället ett förslag som ger 600 kronor i höjd pension, höjt bostadstillägg och sänkt skatt. Till skillnad från regeringens ursprungliga förslag och kompromissförslaget skulle det ge pengar till alla pensionärer, och inte bara vara riktat till dem med de lägsta pensionerna.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-14
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas