Sargad pensionsgrupp träffas på nytt
Riksdagens pensionsgrupp träffas efter ett långt uppehåll. Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

Sargad pensionsgrupp träffas på nytt

Såväl Pensionsgruppen som pensionssystemet knakar i fogarna. Nu möts de fem partierna för första gången efter valet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-22

I en interpellationsdebatt i riksdagen i förra veckan (15/11) sa socialförsäkrings- och äldreminister Anna Tenje (M) att regeringen ”öppnar upp för ett omtag för att försöka säkerställa att vi åter kan få ett väl fungerande samarbete om pensionerna”.

Det kan betyda att inte bara Pensionsgruppen kommer att ges inflytande över pensionssystemet.

– Vi kommer att föra samtal med samtliga partier i riksdagen och se till att formerna för samarbetet om pensionerna fungerar väl även på längre sikt och i en föränderlig tid.

Att samarbetet i Pensionsgruppen mellan S, M, L, C och KD inte har fungerat beror bland annat på hur S och V har agerat, betonade Anna Tenje.

Det är bland annat en följd av att Socialdemokraterna gjorde en uppgörelse med Vänsterpartiet om grundpensionerna, för att söka stöd för dåvarande statsminister Magdalena Anderssons regeringsbildning i slutet av 2021.

Saknar ödmjukhet

Martina Johansson (C) som begärt interpellationsdebatten sa att hon hade önskat ”en större ödmjukhet” från den nya regeringens sida i stället för den ensidiga öppning till alla riksdagspartier som statsminister Ulf Kristersson (M) deklarerade i sin regeringsförklaring.

Det utspelet förvånar och oroar, sa Martina Johansson.

– Jag undrar varifrån det kom och varför det kom i just regeringsförklaringen. Vad är skälet till och syftet med att i en regeringsförklaring, innan vi har setts och diskuterat i Pensionsgruppen, börja med att bjuda in samtliga partier till samtal?

Martina Johansson, C.

Martina Johanssons oro stavas Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, kanske också Miljöpartiet – de tre partier som inte ingår i Pensionsgruppen.

– Avsikten med pensionsöverenskommelsen och Pensionsgruppen är att värna ett system. Men det är inte alla partier som värnar grundprinciperna i dagens pensionssystem. Jag är orolig för vad tanken är med att bjuda in alla partier.

”Vi får se”

Också socialdemokraten Kalle Olsson uttryckte en oro i interpellationsdebatten. Han ville veta ”varför det är så viktigt att bjuda in partier som inte ställer upp på de grundläggande principerna för pensionssystemet”.

Pensionssystemet är ett av välfärdssamhällets allra viktigaste system, betonade Kalle Olsson.

– Så hur tänker sig regeringen att arbetet med pensionerna ska se ut framåt? I en intervju i Svenska Dagbladet i dag (15/11) svarar statsrådet på frågan om Pensionsgruppen ska avvecklas eller inte: ´Vi får se.´

Kalle Olsson, S.

– Min andra fråga är om Anna Tenje kommer att kräva att samtliga partier som samlas runt bordet ställer upp på de långsiktiga principerna som ju är själva ankaret i pensionssystemet.

Partier utanför

Anna Tenje redovisade då att hon kallat de fem partierna i Pensionsgruppen till sammanträde i morgon onsdag den 23 november, alltså det första mötet efter valet.

Pensionssystemet är ett långsiktigt system, fortsatte Anna Tenje, och för detta har politikerna ett långsiktigt ansvar för att det ska hålla.

– Därför är jag angelägen om att samtala även med de partier som står utanför överenskommelsen och som inte sitter med i Pensionsgruppen.

– Detta för att skapa både en större förståelse och förhoppningsvis en större bredd i de ställningstaganden som vi har gjort historiskt och som vi måste göra också framöver.

Fortsatt oro

Martina Johansson underströk på nytt att hon hade velat se Anna Tenjes inbjudan innan hon fick höra i regeringsförklaringen att alla partier ska bjudas in till samtal.

– Detta gör som jag var inne på tidigare att det blir en oro för vad det är vi vill.

Pensionerna

Kalle Olsson ville ha mer konkreta besked inte bara om samarbetsformerna utan också om själva pensionerna.

De ”behöver höjas och det långsiktigt hållbara sättet att göra detta är att titta på avgifterna och inbetalningarna till pensionssystemet.”

– Här finns det en framförhandlad överenskommelse mellan de fem partierna i Pensionsgruppen om göra en översyn av avgiftsnivåerna, påminde Kalle Olsson.

– Det var detta som stod näst på tur i Pensionsgruppens arbete. Tänker regeringen gå vidare med frågan om en översyn av avgiftsnivåerna eller tänker man skrota de planerna?

Inte visa korten

Socialförsäkringsministern, som också är Pensionsgruppens ordförande, svarade att hon ”ser fram emot att diskutera” avgiftsnivåerna.

Vi får vrida och vända på den och andra frågor för att se till att vi inför framtiden har ett tryggt pensionssystem.

Mer än så fick inte Kalle Olsson veta. Anna Tenje:

– Att i alla delar avslöja vad man själv gör för ställningstaganden är lite grann att visa korten i förväg och visa vad man har på hand inför att man ska gå in i Pensionsgruppen och diskutera just dessa frågor. Det är själva poängen.

Anna Tenje, M.

Socialförsäkrings- och äldreministern argumenterade därefter ytterligare för att fler partier delar ansvar för pensionssystemet och dess principer.

– Det skadar väl inte om det är fler partier som är villiga att gå in och ta ansvar och skriva under på dessa principer för att sedan i framtiden vara med och ta ansvar för just pensionssystemet som sådant?

Fasar för SD

Men Sverigedemokraterna ”är inte parti i mängden”, sa Kalle Olsson.

– Det är inte ett parti vilket som helst. Vi har precis gått igenom en valrörelse där högerpopulism och orealistiska vallöften har flugit genom luften. Vi skulle få sänkt bensinskatt med 10 kronor. Det landade på 14 öre. Jag fasar för en situation där den typen av politiska krafter tar sig in och bedriver den typen av populism i vårt arbete med pensionerna.

Kalle Olsson valde att ta fasta på vad han kallade ett ”viktigt svar” från Anna Tenje:

– Jag vill tacka statsrådet för att hon säger att det är rimligt att kräva att de partier som sitter med vid bordet ändå i någon mening delar de grundläggande principerna.

”Samtliga partier”

Anna Tenje avslutade med att tydligt visa att hon tänker ta sig största möjliga svängrum.

– Jag ser fram emot de fortsatta samtal som vi kommer att ha med samtliga partier i Sveriges riksdag.

”Principerna ligger fast”

Anna Tenje betonade under debatten att regeringen håller fast vid 1994 års pensionsöverenskommelse.

Martina Johansson beskrev principerna för överenskommelsen så här:
• varje generation ska stå för sin egen pension
• pensionssystemet ska särskiljas från budgeten
• systemet ska vara ekonomiskt hållbart och förutsägbart när det gäller livsinkomsten och individuellt.

– Men vi har också en överenskommelse om att det ska råda konsensus mellan oss fem partier som är satta att värna systemet.

Dölj faktaruta

Regeringen kommer att ”bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna.”
Ur statsminister Ulf Kristerssons (M) regeringsförklaring den 18 oktober

FOTNOT: Pensionsgruppens första möte har av praktiska skäl kopplat till voteringar i riksdagen skjutits upp till onsdagen den 30/11, uppger socialförsäkrings- och äldreminister Anna Tenje till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas