Pensionsgruppen återuppstår – alla partier går med
Riksdagen. Foto: Getty Images
Nyheter | Pensionerna

Pensionsgruppen återuppstår – alla partier går med

Alla riksdagspartier vill nu vara med i pensionsgruppen. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tackat ja till regeringen.

Jan Arleij
Publicerad 2023-08-31

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) har under lång tid försökt bredda Pensionsgruppen från dagens fem partier – Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Kravet har varit att man accepterar vissa grundförutsättningar för gruppens arbete.

Det handlar om att avhålla sig från att bedriva egna kampanjer utanför gruppen och att vara med på att genomföra det de fem ursprungliga partierna under åren enats om, exempelvis att livsinkomstprincipen ska gälla och att det ska finnas ett rimligt så kallat respektavstånd, alltså att de ska ha lönat sig tillräckligt att ha arbetat.

Högre avgifter

De tre nya partierna vill alla höja inbetalningarna till pensionssystemet, något som Socialdemokraterna länge har krävt.

Janine Alm Ericson.

– För att öka pensionerna gäller det öka inbetalningarna till pensionssystemet. Det är en av våra största prioriteringar, säger Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericson till Ekot.

Oscar Sjöstedt (SD).

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt håller med om att pensionsavgiften ska höjas:

– Vi behöver höja avsättningarna in i pensionssystemet för att på det sättet få upp pensionerna. Det behöver göras på ett för arbetsgivarna kostnadsneutralt sätt. Det är en kostnad som staten får ta i slutändan.

Arbeta mer

De borgerliga har hållit emot och i stället tryckt på betydelsen av att fler arbetar mer och längre.

– Det finns olika sätt. Vi har gasen, vi har avgifterna, men i grund och botten handlar det om att fler behöver arbeta mer och fler behöver också arbeta längre, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Misslyckats

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson ser med försiktig optimism på att Pensionsgruppen återuppstår i ny skepnad.

– Vi är positiva till breda överenskommelser i pensionsfrågan. Men man har mycket att bevisa. Det exemplifieras inte minst av hanteringen av 57-orna.

– Pensionsgruppens arbetssätt har tyvärr hittills hindrat pensionssystemets utveckling. Den har tagit 20 år på sig att höja pensionsåldrar och de har inte lyckats dämpa fallet i de allmänna pensionsnivåerna.

Anna Eriksson.

Det finns ingen motsats mellan höjda avgifter och ett längre arbetsliv, något som gruppen måste inse om samarbetet inte ska gå i baklås på nytt, poängterar Anna Eriksson. Samtidigt måste partierna prestera beslut som gör det möjligt att arbeta längre.

– Men överlag så är det bra om partierna inser att det är nödvändigt att höja avsättningarna och att det görs så att det kommer både dagens och morgondagens pensionärer tillgodo.

Våga diskutera

Ett krav som SPF Seniorerna länge har fört fram är att Pensionsgruppen måste bli mer tillgänglig för diskussion och debatt.

– Det är mycket viktigt att man blir öppnare gentemot väljarna och inte stänger in debatten och besluten i gruppen som hittills skett. Partierna måste kunna uttrycka vad de tycker och vill i pensionsfrågan.

Pensionsgruppen

Bildades när pensionssystemet sjösattes på 1990-talet. Uppdraget har varit att ”vårda” pensionssystemet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-08-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas