Låg tilltro till pensionssystemet
Foto: Getty Images
Nyheter | Tecken

Låg tilltro till pensionssystemet

Drygt halva svenska folket har lågt eller ganska lågt förtroende för pensionssystemet. Det visar en färsk undersökning från Svensk Försäkring.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-30

Undersökningen visar också att endast 37 procent av de svarande har ett högt eller ganska högt förtroende för det allmänna pensionssystemet.

– Politikerna har i någon mening lyckats nedmontera förtroendet för pensionssystemet genom en urholkning av livsinkomstprincipen baserat på argumentet att pensionerna är otillräckliga, säger Eva Erlandsson, pensionsexpert och senior ekonom på Svensk Försäkring i en presskommentar.

Oroar branschen

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens och tjänstepensionsföretagens branschorganisation.

Det sviktande förtroende för pensionssystemet utgör en fara också för branschen.

– Svensk Försäkring anser att det är viktigt med en långsiktig politisk och finansiell stabilitet inom den allmänna pensionen. När förtroendet för den allmänna pensionen är lågt riskerar det att drabba även förtroendet för tjänstepensionen, säger Eva Erlandsson.

Intensiv debatt

Den parlamentariska Pensionsgruppen har tidigare fyllt en viktig funktion just för att skapa långsiktighet och stabilitet i det svenska pensionssystemet, anser Svensk Försäkring.

Men de senaste årens förändringar inom det allmänna pensionssystemet har bidragit till att öka komplexiteten och minska transparensen inom systemet:

– I kombination med en stundtals intensiv politisk debatt kring pensionernas otillräcklighet skulle det kunna vara en förklaring till att förtroendet för den allmänna pensionen i dag är så pass lågt, säger Eva Erlandsson.

Tydliga avsteg

De förändringar som mest har undergrävt förtroendet anser Svensk Försäkring vara 2021 års inkomstpensionstillägg och höjningen av garantipensionen i augusti 2022.

Dessa förändringar innebär ett avsteg från livsinkomstprincipen, men det är även ett avsteg från principen om att pensionssystemet ska vara finansiellt stabilt och stå på egna ben, avskilt från statsbudgeten, menar Eva Erlandsson.

Eva Erlandsson.

– Pensionsmyndigheten konstaterar att livsinkomstprincipen inom det allmänna pensionssystemet i dag gäller för endast 26 procent av pensionärerna jämfört med 65 procent innan inkomstpensionstillägget infördes, påpekar hon.

Majoritet

Andra resultat från Svensk Försäkrings undersökning visar att det finns en stark majoritet för att det ska löna sig att arbeta för att få en högre pension.

Så många som 9 av 10 anser att arbete ska löna sig och det gäller för både män och kvinnor.

I undersökningen kom det också fram att hälften av de svarande inte tror att deras pension kommer vara tillräckligt hög för att räcka som försörjning.

Möte väntar

Enligt nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner kommer Pensionsgruppen att sammanträda denna vecka. På dagordningen: pensionssystemets framtid.

Det blir de fem partier som traditionellt har utgjort Pensionsgruppen – S, M, C, L och KD – som ska träffas.

Mötet är det första sedan den 30 november förra året. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) har i samband med det mötet sagt att hon vill bygga ut Pensionsgruppen med fler partier, och att regeringen har fört samtal i frågan med samtliga riksdagspartier.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av Kantar/SIFO på uppdrag av Svensk Försäkring under perioden 28 april-2 maj 2023. Över 1 000 personer svarade.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-05-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas