”Upp med pensionerna på bordet”
Foto: Riksdagen
Nyheter | Pensioner

”Upp med pensionerna på bordet”

Sverige behöver en årlig hearing i riksdagen om pensionssystemet. Det tycker Pensionsmyndigheten som vill se mer kunskap och mer debatt.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-27

Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommer med förslaget i en skrivelse till riksdagens socialförsäkringsutskott.

I skrivelsen hänvisar Daniel Barr till ett förslag från Tredje AP-fondens tidigare VD Kerstin Hessius om att anordna en årlig öppen utfrågning om pensionssystemet i riksdagen för att komplettera den skriftliga redovisning om pensionssystemet och om AP-fonderna som redan i dag lämnas till riksdagen.

– Den finansiella omfattningen av det inkomstgrundade pensionssystemet inklusive AP-fonderna är betydande. Den aktuella finansiella ställningen och kanske särskilt utvecklingstendenser på kortare och längre sikt är därför av betydelse för samhällsekonomin och för människors försörjning, står i det skrivelsen.

Daniel Barr.

– Vår uppfattning är utifrån det att det finns skäl för att årligen fördjupa redovisningen om det inkomstgrundade pensionssystemet.

– En hearing skulle också förhoppningsvis leda till en ökad diskussion och debatt om pensionssystemets effekter för medborgarna och för samhället.

Återstår att se hur politikerna mottar förslaget.

En början

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson tycker att en riksdagshearing är ett bra första steg för en bredare debatt och mer kunskap om pensionerna.

– Men det räcker inte för att få en ordentlig överblick kring alla faktorer som påverkar pensionssystemet. Här krävs en ständig bevakning inom en rad områden och beredskap att justera saker i tid, med bidrag från experter såväl svenska som utländska, säger Anna Eriksson.

Det här är något som dessvärre har saknats vilket bland annat har bidragit till att det tagit över 20 år att höja olika åldersgränser.

Kräver debatt

Den senaste tidens sjunkande pensionsnivåer kräver en bred debatt.

– Men också hur politiken genom hemmasnickrade förslag de senaste åren förändrat några av systemets principer och med dessa gjort att respektavståndet raseras.

Anna Eriksson.

Sverige är därmed på väg mot ett system med baspension och bort från ett inkomstrelaterat system.

– Om detta måste politiken ge besked, hur ska ni ha det?

Tag plats och diskutera, uppmanar Pensionsmyndigheten.
Jan Arleij
Publicerad 2023-02-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas