”Politikerna går i otakt med svenska folket”
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

”Politikerna går i otakt med svenska folket”

Missnöjet med pensionen är stort bland svenskarna, likaså oron för hur den ska utvecklas. Men bara varannan kommer att läsa innehållet i det orangefärgade kuvertet.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-13

Under de närmaste veckorna får sex miljoner svenskar sitt besked från Pensionsmyndigheten om hur mycket som hittills har tjänats in till den allmänna pensionen.

Varannan person kommer att läsa innehållet noga, 12 procent inte alls noga och sex procent låter det gå i direkt i papperskorgen, enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget SPP.

– Det är oroande att så få öppnar det orange kuvertet. Den slutsats vi kan dra är att vi i pensionsbranschen och Pensionsmyndigheten behöver förenkla informationen för att få fler människor att engagera sig i sin pension, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.

Inte tillräckligt

– Vår tolkning är att det orange kuvertet ensamt inte är ett tillräckligt effektivt verktyg för att nå fram till pensionärerna och pensionsspararna.

SPPs undersökning som Novus utfört bygger intervjuer med 1 006 svenskar mellan 18 och 79 år.

Det visar sig att tre av tio pensionärer är nöjda med sin pension – nära hälften är missnöjda. Bland kvinnorna är 59 procent missnöjda.

Nära fyra av tio uppger också att deras oro kring pensionen ökat under 2022.

Samtidigt planerar tre av tio att gå i pension före 65 års ålder, två av tio vid 65 och bara en av tio vid 67 års ålder.

Påverkar inte

Något som går emot politikernas önskan att folket ska arbeta längre och följa den nya riktåldern 67 år som ska börja tillämpas i praktiken 2026.

– Politikerna går helt i otakt med svenska folket när det är dags att gå i pension, säger Shoka Åhrman.

– Det faktum att du får en betydligt bättre allmän pension om du arbetar till 67 verkar inte påverka svenskarnas inställning till när de vill gå i pension.

Shoka Åhrman.

Kanske känner de inte till detta eller så spelar inte någon eller några tusenlappar i månaden någon roll, funderar Shoka Åhrman.

– Det kan ju också vara så att de vill arbeta längre, men inte får av arbetsgivaren.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas