Fortsätta jobba ger mer än spara privat
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

Fortsätta jobba ger mer än spara privat

”Få vet att en av de viktigaste sakerna man kan göra för att höja sin pension är att jobba något eller några år längre. Många har en övertro på betydelsen av privat pensionssparande.” Det säger Agneta Claesson som är pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-10

Hon har gjort en undersökning av vilka faktorer som svenska pensionssparare tror påverkar storleken på pensionen mest.

Pensionsmyndigheten har frågat 974 pensionssparare mellan 18 och 65 år.
Närmare hälften, 46 procent, svarar det privata sparandet. Det är ingen skillnad i svaren mellan egenföretagare och anställda.

– Många har en övertro på betydelsen av privat pensionssparande, konstaterar Agneta Claesson i ett pressmeddelande.

Påverkar mest

Endast en av fyra pensionssparare, 25 procent, tror att tidpunkten för när de börjar ta ut sin pension har störst påverkan.

Agneta Claesson..

– För vissa är det viktigt med ett eget sparande till pension, exempelvis för företagare eller om man inte har tjänstepension från sin arbetsgivare. Men för de flesta påverkas pensionen mest av hela livets inkomster, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man väljer att börja ta ut sin pension, säger Agneta Claesson.

Nu skickas kuverten ut

Den som har börjat ta ut sin pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket man får i allmän pension varje månad under det kommande året och vilka utbetalningsdagar som gäller.

Dölj faktaruta

Den som sparar 500 kronor per månad från 23 års ålder fram till pensionering vid 67 års ålder får ett eget sparande som utgör 10 procent av hela pensionen, visar Pensionsmyndighetens undersökning.

Ett års arbete

Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge den som snart ska ta ut sin pension mellan 1 600 kronor och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.

För samma pensionshöjning krävs det här månadssparandet, enligt Pensionsmyndigheten:
• 500 – 800 kronor i 30 år
• 700 – 1 100 kronor i månaden under 20 år eller
• 1 900 – 2 600 kronor i månaden under 10 år

Månadslön 33 000 kronorMånadsbelopp som pensionär, efter skattAndel pension av total pension per månad
Allmän pension13 400 kronor70 procent
Tjänstepension3 900 kronor20 procent
Eget sparande till pension på ett investeringssparkonto, ISK1 900 kronor10 procent
Totalt19 200 kronor100 procent
Exemplet är en person som månadssparar 500 kronor från 23 års ålder till pensioneringen vid 67 år. Det egna sparandet betalas sedan ut under 20 år medan tjänstepension och allmän pension är livslång.
Källa: Pensionsmyndigheten

Undersökningen

Intervjuerna genomfördes i en slumpmässigt rekryterad webbpanel av Demoskop på uppdrag av Pensionsmyndigheten under perioden 21-31 oktober 2022. Frågan var ”Vad tror du påverkar mest hur stor din pension kommer att bli?”

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas