Pensionerna kan avgöra valet
Foto Getty Images
Ekonomi & Pension | Pensioner | Valet 2022

Pensionerna kan avgöra valet

Är ni nöjda med att en genomsnittlig pensionär får en allmän pension på omkring 50 procent i slutlön? Fungerar det svenska pensionssystemet bra? Motivera era svar. Senioren har ställt två frågor till företrädarna i den slutna Pensionsgruppen – och till dem som står utanför. Du hittar frågorna och partiernas svar längre ned.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-02

Med ett halvår kvar till valet är den allt svagare allmänna pensionen i skottgluggen. Frågans sprängkraft blev tydlig när S-ledaren Magdalena Andersson var tvungen att göra upp med Vänsterpartiet om ett nytt pensionstillägg för att alls kunna bli vald till statsminister.
Landets pensionärer kan räkna in flera justeringar sedan förra valet 2018. Ändå är vägen lång till trygga och rättvisa pensioner för alla, enligt seniororganisationerna.
Det blir smärtsamt tydligt när bensinpriser, livsmedelskostnader och elpriser drar i väg och inflationen med dem. Inkomstpensionerna har med dagens system ingen chans att hålla jämna steg. Det kan göra pensionerna till en valvinnarfråga.

Så hvad vilja då partierna? Ja, löftena haglar redan. Vänsterpartiet och regeringen utlovar upp till 1 000 kronor mer för 700 000 pensionärer med första utbetalning i valmånaden september. Sverigedemokraterna lockar också med en tusenlapp i högre pension och Moderaterna vill sänka skatten.
Men det är tillfälliga plåster på såren, menar kritikerna. Rykande valfläsk som dimridåer. Ett sätt att ge pensionssystemet konstgjord andning.
De avgörande frågorna är: Hur bra eller dåligt fungerar själva pensionssystemet? Är det rimligt att den allmänna pensionen för många stannar på knappt 50 procent av slutlönen?

Två raka frågor. Partiernas svar hittar du på sidorna framöver. Läs och döm själva om partiernas medvetenhet om problemen och vad man verkligen vill åta sig att göra för att åstadkomma förändring.

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson kommenterar och ger betyg efter varje partisvar, på en skala från 1 till 3.

Två frågor:

Hur mycket?
1 En genomsnittlig pensionär idag, och även i framtiden, får en allmän pension på omkring 50 procent av sin slutlön. Är ni nöjda med det? Om inte, vad vill ditt parti göra för att nå högre och hur högt?

Fungerar systemet?
2 Fungerar det svenska pensionssystemet bra eller dåligt ur pensionärernas synvinkel?
Om bra – motivera. Om dåligt – vad vill ditt parti göra för förändringar?

Så svarar partierna:

Centern Martina Johansson, representant i Pensionsgruppen och ledamot i socialförsäkringsutskottet
Hur mycket?
1 Centerpartiet anser att 60 procent är ett rimligt mål för inkomstpensionen. Samtidigt måste det vara den disponibla inkomsten som är viktigast. Kompensationsgraden inklusive tjänstepension ligger på cirka 73 procent. Vi står bakom överenskommelsen att se över avgiftsnivån men vi vill även studera andra alternativ.
Fungerar systemet?
2 Centerpartiet anser att pensionssystemet ger en trygg, rättvis och förutsägbar pension till de allra flesta. Självklart finns det saker som kan förbättras. Vi har konsekvent drivit på för ett starkt grundskydd samtidigt som det ska löna sig att ha arbetat. Vi driver också på för bättre jämställdhet.
Kommentar: Politikernas ansvar är den allmänna pensionen, inte tjänstepension även om den såklart är viktig. Man undrar vilka alternativ till avgiftshöjning som C vill studera. Om man motsätter sig en högre avgift och lägger fokus på grundskydd blir det väldigt svårt att driva på för ”löna sig att ha arbetat”. Tyvärr får man intrycket att det saknas intresse för pensionsfrågorna. Betyg: 1

Liberalerna Bengt Eliasson, representant i Pensionsgruppen och ledamot i socialförsäkringsutskottet
Hur mycket?
1 Vi är idag tveksamma till en premiehöjning som innebär högre kostnader för arbetsgivare vilket gör det dyrare att anställa och den anställde avstår lön för en framtida högre pension. På sikt är det endast ekonomisk tillväxt, jämställd arbetsmarknad, lika uttag av föräldraledighet och minskad segregation som höjer pensionen.
Fungerar systemet?
2 Pensionssystemet är i grunden stabilt, men det finns pensionärer som inte får del av detta system och som måste värnas. För att nå de med lägst pension ska bostadstillägget för pensionärer höjas. Pensionerna måste bli mer jämställda genom fördelning av pensionspoäng vid skilsmässa. Kostnaden för att byta fonder i premiepensionssystemet ska sänkas.
Kommentar: Väljarna får inte svar på frågan om man är nöjd eller inte med dagens pensionsnivåer. Mycket fokus på grundskydd, men inget om att göra det mer lönsamt att arbeta ihop sin pension. Det förefaller tyvärr saknas vilja och insikt att förbättra pensionerna för de som trots ett långt arbetsliv inte idag eller i framtiden får en värdig pension. L verkar ganska nöjda som det är. Betyg: 1

Moderaterna Maria Malmer Stenergard, representant i Pensionsgruppen och ordförande i socialförsäkringsutskottet
Hur mycket?
1 Många pensionärer har en relativt god ekonomi, medan andra har svårt att få ihop ekonomin. Vi vill stärka pensionärernas ekonomi och sänker därför skatten med 4,2 miljarder i år. För en helhetsbild av pensionärernas ekonomi måste alla pensionsinkomster räknas in, även tjänstepensioner.
Fungerar systemet?
2 Sverige har i grunden ett väl fungerande pensionssystem. Samtidigt måste systemet ge tillräckliga pensioner för att vara politiskt stabilt och ge legitimitet. Överenskommelsen som gjordes 2017 behöver komma på plats med bland annat den överenskomna höjningen av pensionsåldern för att ge högre pensioner.
Kommentar: Ett rejält icke-svar på fråga 1. Pensionerna blir ju inte högre eller tryggare av skattelättnader. Politikerna har ansvaret för den allmänna pensionen, tjänstepension ska de vara mycket glada att den finns. Fråga 2, här finns en insikt om att pensionsnivån spelar roll för systemets legitimitet men tyvärr inget djupare resonemang. Har partiet något förslag alls som rör pensioner? Betyg: 1,5

Kristdemokraterna Hans Eklind, representant i Pensionsgruppen och ledamot i socialförsäkringsutskottet
Hur mycket?
1 Kompensationsgraden är mellan 70 till 80 procent när både allmän pension och tjänstepension räknas in. Det är rimligt. Arbetet med att införa riktåldern måste slutföras snarast. En allt högre medellivslängd är positivt, men om inte pensionsåldern följer med så blir pensionerna lägre per månad eftersom de måste räcka under en längre tid.
Fungerar systemet?
2 Pensionssystem är i grunden bra. Men för vissa är pensionerna inte tillräckliga och då föreslår vi budgetsatsningar för att stärka pensionärernas ekonomi med som mest 10 200 kronor per år. Den ekonomiska tryggheten behöver förstärkas. Pensionärer som jobbat deltid, tagit hand om hem och barn får det ofta för tufft ekonomiskt.
Kommentar: Tyvärr inget svar på frågan, är man nöjda eller inte? Vad vill partiet göra för ett längre arbetsliv? Det verkar vara upp till löntagarna att på egen hand fixa det. I fråga 2 syns en insikt om de svaga pensionsnivåerna och ett engagemang för att driva pensionsfrågorna, även om det är mycket fokus på de med lägst pensioner. Betyg: 1,5

Miljöpartiet Janine Alm Ericson, ledamot i finansutskottet och talesperson i pensionsfrågor
Hur mycket?
1 En pension på 50 procent av slutlönen är för lågt för många att klara sig på. Pensionerna är ojämnt fördelade. Vårt fokus i pensionsfrågan är att höja de lägsta pensionerna och göra alla pensioner mer jämställda och hållbara.
Fungerar systemet?
2 För många pensionärer fungerar systemet bra, men de lägsta pensionerna är för låga och behöver höjas. Alla pensioner ska gå att leva på och kvinnor ska inte missgynnas. Miljöpartiet vill se hårdare krav på att pensionspengarna placeras ansvarsfullt och hållbart. De som har varit med och byggt upp vårt välstånd ska få del av det på äldre dagar, mer än vad de får idag.
Kommentar: Jämställdhet och hållbarhet medför inte per automatik högre pensioner för alla. Man tänker mer på framtidens än dagens pensionärer. Det finns viss insikt i att det behövs åtgärder för att stärka pensionerna för de med lägst inkomster, snarare än att använda skatteverktyget. Men man verkar tro att det enbart är de med lägst pensioner som har svårigheter. Betyg: 1,5

Socialdemokraterna Teresa Carvalho, representant i Pensionsgruppen och ledamot i socialförsäkringsutskottet
Hur mycket?
1 Vi är inte nöjda. Vårt mål är att den totala pensionen ska vara 70 procent av slutlönen och därför måste den allmänna pensionen höjas. För att åstadkomma det vill vi bland annat höja pensionsavgiften.
Fungerar systemet?
2 Systemet fungerar både bra och dåligt. Det är ett stabilt system med en bred politisk förankring vilket är bra. Men pensionerna är för låga. Vi vill bland annat höja avgiften, höja pensionerna för de med lägst pension och göra premiepensionssystemet säkrare.
Kommentar: Här var det tydliga svar. Man säger vad partiet tycker och vilka mål man har samt hur man vill uppnå det. Föredömligt jämfört med flera andra partier. Minus för att man tycker att Pensionsgruppen är bra för pensionärerna. Det finns engagemang för att driva pensionsfrågan i partiet. Betyg: 2,5

Sverigedemokraterna Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson med ansvar för frågan om pensioner och ledamot i finansutskottet
Hur mycket?
1 Svenska pensionärer har åsidosatts under lång tid. Andra grupper har prioriterats. Höjda pensioner är en av SDs viktigaste prioriteringar i budgetförhandlingar. SDs budgetförslag innebär tusen kronor för alla, men systemet bör förändras långsiktigt så att pensionerna kommer i kapp.
Fungerar systemet?
2 Många som arbetat hela livet får inte mer än den som aldrig arbetat i Sverige.Med tilltagande inflation är risken överhängande att pensionärerna hamnar ytterligare efter. Vi behöver skjuta till mer pengar till pensionssystemet och stärka kopplingen till arbete.
Kommentar: Ganska tydliga och konkreta svar på frågorna, plus för att man tar upp att det lönar sig dåligt att arbeta ihop till sin pension. Minus för att man verkar ganska nöjda med sin tusenlapp – det är inget riktigt svar på fråga 1 om ambitionerna med kompensationsgraden och det mer långsiktiga. Pensionerna verkar vara en prioriterad fråga. Betyg: 2,5

Vänsterpartiet Ida Gabrielsson, vice partiordförande och ledamot i socialförsäkringsutskottet
Hur mycket?
1 Vänsterpartiet vill höja pensionerna genom att höja inbetalningarna till systemet. Pensionssystemet bör innehålla ett grundskydd som garanterar pensioner över gränsen för relativ fattigdom och pensioner motsvarande 80 procent av slutlönen för låg- och medelinkomsttagare, inkluderat tjänstepension.
Fungerar systemet?
2 Pensionssystemet ger för låga pensioner, framför allt för låg- och medelinkomsttagare. Pensionerna behöver höjas genom höjda inbetalningar och justeringar av systemet. Grundskyddet måste stärkas. Möjligheten att sluta arbeta tidigare om man slitit ut kroppen behöver bli bättre.
Kommentar: Konkreta och tydliga förslag och mål, men troligen svåra att få igenom. Plus för att man är det enda parti som gör en koppling till övriga trygghetssystem och arbetsmarknaden. Här finns insikt i några av bristerna i systemet. Pensionsfrågan verkar tas på allvar i partiet, men med ett väl ensidigt fokus på låg- och medelinkomsttagare. Betyg: 2,5

 

 

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2022-03-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas