Högre pensionsåldrar på riksdagens bord
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

Högre pensionsåldrar på riksdagens bord

Nu är beslutet som höjer pensionsåldrarna i Sverige mycket nära.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-13

Regeringen har nyligen överlämnat propositionen till riksdagen.

Förslagen som bygger på överenskommelser i Pensionsgruppen (S, M, C, KD, L och under en period också MP) ska träda i kraft den 1 juni.

Regeringens proposition går ut på att åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande trygghetssystem ska justeras upp med ett år 2023.

Tidigaste tidpunkten för att ta ut allmän pension är idag 62 år. Den blir 63 år från och med 2023.

Åldern för att få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg höjs från 65 år till 66 år.

Riktåldern

Från och med 2026 ska åldersgränserna sedan knytas till en så kallad riktålder.

Syftet med riktåldern är att pensionsåldrarna automatiskt ska anpassas när medellivslängden förändras så att pensionerna inte urholkas, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Riktåldern ska alltså styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller till exempel få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Stanna till 69

I enlighet med ett tidigare beslut höjs också rätten att stanna kvar i anställning, den så kallade LAS-åldern, från 68 till 69 år, från 2023.

I regeringens proposition finns också ett förslag om en trygghetspension, som innebär att kraven för att få sjukersättning sänks under de sista fem åren innan riktåldern uppnås.

Nya regler

Samtidigt med pensionsåldrarna har regeringen också lagt fram propositionen ”Ett bättre premiepensionssystem”.

Via en ny myndighet, Fondtorgsnämnden och ett nytt regelverk ska skandaler och missförhållanden som Allra förebyggas och spararna vägledas på ett bättre sätt, hoppas man.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas