Nya uppgifter: Så kan inkomstpensionerna höjas
Foto Getty Images
Nyheter | Vägval

Nya uppgifter: Så kan inkomstpensionerna höjas

Nu finns beräkningar för hur inkomstpensionerna kan höjas mer på både kort och lång sikt. Det hävdar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Men SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson är skeptisk.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-11

Ett första underlag för höjda inkomstgrundade pensioner har tagits fram av en arbetsgrupp inom regeringskansliet.

I underlaget, en promemoria som blev offentlig i onsdags (9/3), skrivs pensionssystemets finansiella ställning fram på lång sikt med hjälp av Pensionsmyndighetens pensionsmodell.

”Den generella bilden är att det förefaller sannolikt att pensionssystemet kommer att ackumulera ett betydande överskott i framtiden.” sammanfattar regeringen i ett pressmeddelande.

Höjda pensioner

Eller på vanlig svenska:

Att införa årliga överföringar till pensionärerna från det allt större överskottet i pensionssystemet – en så kallad gas – kombinerat med höjda avgifter, skulle förbättra pensionerna i framtiden.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi menar att det kan leda till märkbart höjda pensioner för alla pensionärer.

Beräkningarna visar att om ett införande av överföringar från buffertfonderna idag kombineras med en höjd avgift på en dryg procent som Ardalan Shekarabi vill så skulle inkomstpensionen bli tio procent högre om tio år.

Skulle däremot enbart avgiften höjas skulle det dröja många år innan de positiva effekterna slår igenom.

Enligt beräkningarna som gjorts på socialdepartementet skulle en tioprocentig höjning innebära, om man utgår från dagens pensionsnivå, en höjning på 18 000 kronor mer i pension per år för den genomsnittlige mannen och 13 000 kronor mer per år för kvinnan.

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister

Den 51-sidiga promemorian ”Analys av förutsättningar för höjda inkomstgrundade pensioner” diskuterar tre sätt att genom politiska beslut uppnå högre inkomstgrundade pensioner: höjd avgift till systemet, en automatiskt verkande gas och politiskt beslutade höjningar av pensionerna.

Kombinerar man dessa åtgärder med varandra ger det större effekt på pensionsutbetalningarna, konstaterar man.

– Underlaget visar att det är fullt möjligt att öka avsättningar till pensionssystemet och säkerställa att det får effekt för befintliga pensionärer här och nu, säger Ardalan Shekarabi till Sveriges Radio Ekot.

Börsfall

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson vänder sig mot att det skulle ta tid att förstärka pensionerna och är frågande kring antagandet att det är sannolikt att pensionssystemet snart kommer att ackumulera ett betydande överskott.

– Just nu har börsen fallit med 20 procent sen årsskiftet. Det innebär att vi är strax under 1,10 i balanstal vilket är gränsen för att vad som anses vara ett överskott. Överskottet är borta i nuläget. Det kan förstås ändras framöver, men det visar också varför man behöver vara försiktig i sina antaganden och löften.

Hela systemet

SPF Seniorerna efterlyser en långsiktig, trygg och mer permanent lösning. Man vill se högre avsättningar till allmän pension som leder till högre pensioner både idag och imorgon.

– Hela systemet måste ses över så att vi får ett pålitligt system som är anpassningsbart till verkligheten och som ger rimliga pensioner, och högre pensioner måste blir verklighet nu och inte om 10 år, säger Anna Eriksson.

– Pensionssystemet har en lång rad allvarliga brister som inte kan tacklas med en gas och ett överskott i form av stora börsvärden som snabbt kan gå förlorade i en turbulent och orolig tid.

Anna Eriksson.

Hon pekar på grundproblem som att det lönar sig dåligt att arbeta ihop sin pension, att kompensationsgraden faller, att ett flera år längre arbetsliv inte är realistiskt för många eller för arbetsmarknaden, att trygghetssystemen inte följer med upp i åldrarna och emellanåt driver människor mot tidig pensionering, att det inte finns en ständig bevakning och helhetsöversyn på systemet och att politiken inte tar sitt ansvar för det offentliga systemet.

– Däremot kan vi tänka oss att till exempel avsätta överskott som en buffert inför sämre tider eller att ett överskott kan ges som en ”bonus”.

– Men det bör inte ses som en lösning på problem som härstammar från för låga avgifter och politisk ovilja att ta tag i bristerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas