Dålig mandatperiod för äldreomsorgen
Nyheter | Bakslag
Foto: Getty Images

Dålig mandatperiod för äldreomsorgen

Fler i särskilt boende känner sig ensamma i dag jämfört med i början av mandatperioden. Likaså ökar äldres missnöje med kvaliteten i hemtjänsten.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-09

Det visar en granskning som Dagens Samhälle har gjort av kommunernas insatser under de senaste fyra åren.

Pandemins härjningar med tusentals sjuka och döda på landets äldreboenden och en stor smittspridning inom hemtjänsten gör fyraårsperioden svårbedömd, enligt Michaela Prochazka som är äldresamordnare vid Socialstyrelsen.

– Det blir viktigt att titta på de resultat vi får nästa år. Går det åt samma håll som nu, eller återgår det till som det var före pandemin, säger Michaela Prochazka till tidningen.

Negativ trend

Senioren berättade tidigare i somras om den negativa trenden i den senaste versionen av Socialstyrelsens Öppna jämförelser som bygger på intervjuer med äldre själva.

Fram till 2019 har resultaten i Socialstyrelsens undersökning varit stabila med svar som ofta bara varierade med knappt en procentenhet från ett år till ett annat. I jämförelse med 2020 skiljer sig årets resultat upp till åtta procentenheter – åt fel håll.

Hemtjänsten

• På särskilda boenden för äldre har andelen som ofta besväras av ensamhet ökat med fem procentenheter jämfört med 2020.
• Andelen äldre som är nöjda med hemtjänsten minskar något. När Socialstyrelsen gjorde sin första äldreenkät 2013 svarade 89 procent att de var mycket nöjda eller ganska nöjda. 2020 var andelen 88 procent och i årets mätning är motsvarande siffra 86 procent.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas