Här finns Stockholms bästa hemtjänst
Foto: Getty Images
Nyheter | Granskning

Här finns Stockholms bästa hemtjänst

Kungsholmen har den bästa hemtjänsten i Stockholms stad. Det visar Hemtjänstindex granskning av Stockholms stadsdelsområden. Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-22

För första gången kan enskilda stadsdelar i Stockholm få svart på vitt hur bra – eller mindre bra – hemtjänst man har.

Det är SPF Seniorernas Hemtjänstindex som nu har kunnat kartlägga hemtjänstens kvalitet i stadsdel för stadsdel.

För 2022 beräknades ett index endast för Stockholm stad som helhet. Inga separata resultat kunde redovisas för enskilda stadsdelsområden.

Men under 2023 har resultat kunnat beräknas per stadsdelsområde – och det är dessa siffror som nu görs offentliga.

Kan jämföra

I de rankinglistor som Hemtjänstindex har tagit fram kan man också jämföra stadsdelarnas resultat med hur Sveriges 290 kommuner har lyckats med sin hemtjänst. Både en totalpoäng och de underliggande delindexens poäng kan avläsas.

– De allra flesta stadsdelar får ett hyfsat resultat om man jämför med alla kommuner i Sverige. Men staden har en rejäl hemläxa att göra i att jämna ut skillnaderna mellan stadsdelarna, säger Lena Hedquist från SPF Seniorerna och ordförande i Stockholms stads pensionärsråd.

– Skatter och avgifter är desamma för oss alla och då ska vi också kunna lita på att hemtjänsten också håller samma kvalitet.

Det visar sig alltså vara Kungsholmen som har stans bästa hemtjänst.

Resultaten

Kungsholmen har totalt sett bäst kvalitet i staden, tätt följd av Södermalm, Farsta och Norrmalm.

I delindexet för utförande av hemtjänst, som väger tyngst i Hemtjänstindexet, toppar Östermalm. Bäst på biståndshandläggning är Enskede-Årsta-Vantör. Bäst på att informera om hemtjänsten är Spånga-Tensta. Kungsholmen toppar när det gäller stöd och utveckling.

Dölj faktaruta

Det som framför allt gör att Kungsholmen får högst totalindex är att stadsdelsområdet har goda resultat inom Biståndshandläggning och Stöd & Utveckling, två av de parametrar som granskas i indexet.

Inom delindexet Utförande är det relativt små skillnader mellan stadsdelsområdena. De fyra delindexen har också olika stadsdelsområden som ”vinnare”.

Det är Hemtjänstindex

Hemtjänstindex (HTI) är ett initiativ av SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar och att inspirera till utveckling av hemtjänsten. Indexet publicerades första gången 2022 och uppdateras årligen.

Dölj faktaruta

SPF Seniorerna hoppas att de olika områdena nu kan jämföra sig och dra lärdom från varandra – med målet att öka likvärdigheten mellan stadsdelsområdena och att förbättra hemtjänsten för stadens invånare.

På 44:e plats

I Hemtjänstindex 2023 hamnar Stockholms stad på plats 44 av Sveriges 290 kommuner, med ett indexvärde på 73,5 (max är 100).

Sett till det totala indexvärdet hamnar de flesta stadsdelsområden i närheten av Stockholm stads genomsnitt.

Straffar sig

Men två stadsdelar sticker ut. Hägersten-Älvsjö har ett lägre resultat och Skarpnäck ligger ännu något lägre.

Skarpnäcks låga resultat beror till stor del på att stadsdelsområdet inte har deltagit i två av Socialstyrelsens undersökningar, vilket straffar sig direkt i Hemtjänstindex.

Stora skillnader

På vissa områden framkommer stora skillnader mellan stadsdelarna i resultat. Exempelvis när det gäller äldres upplevelse av att biståndsbeslutet är anpassat efter deras behov. Här pendlar resultaten från 52 procent som upplever det och upp till 73 procent.

När det gäller de äldres upplevelse av att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete varierar resultaten kraftigt. Bara 64 procent svarar ja i Rinkeby-Kista medan Farsta och Enskede-Årsta-Vantör uppnår 83 procent.

När det kommer till den viktiga genomförandeplanen är det 52 procent som har en aktuell sådan i Hägersten-Älvsjö – alltså hälften av alla med hemtjänst saknar en aktuell genomförandeplan. Bäst är Farsta som redovisar att 96 procent har en aktuell plan.

Samma kommun

– Det borde inte spela någon roll var du bor för att du ska få en hemtjänst av hög kvalitet. Bland annat tycks biståndshandläggningens kvalitet variera stort mellan stadsdelarna. Så ska det inte vara inom en och samma kommun, kommenterar Lena Hedquist.

Kanske är det utförandet av hemtjänsten som är den viktigaste parametern. Här kommer de högsta betygen i stadsdelen Östermalm.

De äldre i stadsdelen upplever exempelvis att personalen i högre grad tar hänsyn till de äldres åsikter, att det går att påverka vid vilka tider personalen kommer, att personalen utför sitt arbete och att man kommer i tid.

Samverkan och anhöriga

Kungsholmen har allra högst resultat när det gäller Stöd & Utveckling. Stadsdelen har överlag goda resultat när det gäller rutiner för exempelvis samverkan med anhöriga och kontakter med primärvård.

Hela listan

Hela rankinglistan finns på www.hemtjanstindex.se. Där finns också resultaten för de fyra delindexen information, biståndshandläggning, utförande och stöd & utveckling.

Hemtjänstindex summerar sammanlagt 70 indikatorer (främst från Socialstyrelsens olika undersökningar), för alla 290 kommuner och för Stockholm stads 13 stadsdelar.

Dölj faktaruta

Så gick det för stadsdelarna

Siffrorna till höger anger Hemtjänstindex respektive Placering i riket
1 Kungsholmen 75 – 29
2 Södermalm 74,4 – 34
3 Farsta 74,2 – 35
4 Norrmalm 74,1 – 36
5 Enskede-Årsta-Vantör 73,8 – 39
6 Hässelby 73,6 – 44
7 Östermalm 73,1 – 48
8 Spånga-Tensta 73 – 49
9 Rinkeby-Kista 72,9 – 50
10 Skärholmen 72,5 – 57
11 Bromma 72 – 72
12 Hägersten-Älvsjö 68,9 – 117
13 Skarpnäck 63,1 – 197

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas