Så blev Halmstad bäst på hemtjänst
Halmstad hyllades varmt. Från vänster Filippa Dahlgren, förvaltningschef, Eva Sjögren (M), ordförande i Hemvårdsnämnden, Marinette Urell, verksamhetschef, SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och Ulla Johansson, kvalitets- och utvecklingschef. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Förbättring

Så blev Halmstad bäst på hemtjänst

”Det känns fantastiskt att få den här utmärkelsen. Men vi har jobbat hårt och metodiskt för att nå hit”. Det säger Marinette Urell, verksamhetschef i kommunen med Sveriges bästa hemtjänst.

Jan Arleij
Publicerad 2023-12-06

På tisdagen (5/12) hyllade SPF Seniorerna Halmstads kommun sedan kommunen placerat sig etta i 2023 års Hemtjänstindex. Företrädare för kommunen fanns på plats i Stockholm för att få diplom och blommor och för att svara på frågor om hur man burit sig åt för att lyckas så bra.

– Vi är oerhört stolta och ödmjuka. Men de stora vinnarna är våra äldre med hemtjänst och våra medarbetare är de stora hjältarna, säger en mycket glad Marinette Urell till Senioren efter att kamerorna slocknat (seminariet spelades in och kan ses här) och allt ståhej lagt sig.

Vad är det ni gör så rätt och som går hem hos era hemtjänstmottagare?

– Vi har stort fokus på hur viktigt det är med trygghet och kontinuitet. Våra kunder vill veta vilka personer som kommer och de vill veta om det blir några förändringar i planeringen av besöken, säger Marinette Urell.

Har samtal

Hennes kollega Ulla Johansson som är kvalitets- och utvecklingschef står intill med prisbukett i famnen. Hon pekar på en rad sätt att lyfta hemtjänsten, från att förbättra informationen för kunder och anhöriga på kommunens hemsida till att arbeta med resultaten i olika äldreenkäter, exempelvis Socialstyrelsens undersökningar.

Så här har alla kommuner placerat sig – hela listan

– Vi har också lyckats organisera våra arbetsgrupper så att varje kund får besök av färre medarbetare.

– En annan viktig sak är det enkla att tala med de äldre om vad som är bra och vad som kan bli bättre. Varje månad görs sådana kvalitetssamtal genom att chefer inom hemtjänsten ringer eller besöker kunder.

Marinette Urell och Ulla Johansson.

Halmstad har 780 tillsvidareanställda medarbetare som ger hemtjänst till cirka 1 800 äldre.

Genomsnittsbetyget i 2023 års Hemtjänstindex är 66,4 av 100. Vinnande Halmstad, som i fjol slutade 46:a nådde nu poängen 81,5.

Tio i topp

Här är vinnarna i andra upplagan av Hemtjänstindex.

 1. Halmstad
 2. Växjö
 3. Jönköping
 4. Helsingborg
 5. Staffanstorp
 6. Varberg
 7. Lund
 8. Falun
 9. Ljungby
 10. Sala

Dölj faktaruta

– Den enskilt kanske viktigaste förklaringen till att hemtjänsten uppskattas är att vi är flexibla inom ramen för fattade biståndsbeslut, säger Marinette Urell.

– Om kunden önskar stöd och hjälp med en ny sak behöver vi inte ha ett nytt biståndsbeslut för det. Vi arbetar i stället flexibelt inom ett rambeslut och kan hjälpa den äldre direkt.

Bästa utförare

2023 års upplaga – det andra i ordningen – av Hemtjänstindex belönade också Årets utförarkommun, vilket är ett pris till den kommun som lyckats allra bäst i själva utförandet av hemtjänsten – enligt kriterier som ett tusental seniorer fastställt som de allra viktigaste när indexet byggdes upp.

Vinnare blev Sorsele som i sin analys pekade på hög kompetens, låg personalomsättning och små arbetsgrupper med gott samarbete sinsemellan som viktiga förklaringar bakom framgången.

Bästa utförarna

Delindex tre handlar om själva utförandet av hemtjänsten. Här toppar Sorsele. På femte plats hittar vi Gnosjö som toppade hela Hemtjänstindexet förra året, premiäråret.

 1. Sorsele
 2. Arjeplog
 3. Emmaboda
 4. Malå
 5. Gnosjö
 6. Öckerö
 7. Essunga
 8. Sala
 9. Ödeshög
 10. Arvidsjaur

Dölj faktaruta

Ett tredje pris gick till Årets utvecklingskommun, eller Årets raket. Här handlar det om vilken kommun som förbättrat sig allra mest jämfört med fjolårets index.

Fagersta kommun har gjort ett särklassigt ryck. Från plats 283 av landets 290 kommuner i fjol är man i år uppe på plats 36.

Årets klättrare

I 2022 års index fick Fagersta en bottennotering. Kommunen bestämde sig då för att med hjälp av resultatet i Hemtjänstindex vända på utvecklingen. Resultaten ses redan i årets index: kommunen har klättrat mest av alla, från plats 283 till plats 36.

Här är kommunerna som kättrat mest i årets index:

 1. Fagersta – 247 placeringar (plats 36)
 2. Sorsele – 230 placeringar (plats 59)
 3. Laholm – 225 placeringar (plats 63)
 4. Kristinehamn – 214 placeringar (plats 40)
 5. Staffanstorp – 213 placeringar (plats 5)

Dölj faktaruta

– Vi har bland annat tittat på kommuner som hade bra resultat på information förra året och gjort ungefär likadant utifrån våra förutsättningar. Vi har fått mycket hjälp av kommunens kommunikatör och vi har tagit del av hur seniorerna vill ha hemsidan så att den ska bli så lätt att navigera på som möjligt, berättade Ingrid Holmgren på länk från Fagersta under prisceremonin.

– Varje arbetsgrupp i hemtjänsten har också suttit ner och försökt hitta sätt att planera för att få till en bättre kontinuitet.

Viktigt att sprida

Under ett avslutande panelsamtal betonade Sveriges kommuner och regioners äldresamordnare Sabina Joyau att SPF Seniorernas Hemtjänstindex kan vara ett bra sätt för kommuner att vässa sin kvalitet inom hemtjänsten.

– Vi på SKR hoppas kunna vara ett nav i hur man kan sprida de goda exemplen. Det gäller att få ut kunskap om hur en förbättringsresa kan gå till. Halmstad och Fagersta som vi hört om idag är två givna exempel.

Intresserade forskare

Även universitetsvärlden tycks ha upptäckt möjligheter med Hemtjänstindex, berättade projektets vetenskaplige ledare professor Gösta Bucht.

Exempelvis har Ulrika Winblad som är professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet intresserat sig för olika data i indexet.

– Hon vill också vara delaktig i att ta nästa steg i projektet som innebär att undersöka om även särskilda boenden kan granskas på ett liknande sätt som hemtjänsten. Det finns en gemensam ansökan till Forte om detta, berättade Gösta Bucht.

– Vid Karolinska Institutet finns demensforskare som också har uppmärksammat Hemtjänstindex och som är intresserade av indexets data.

Kraft att leva

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson summerade dagen med att uttrycka en förhoppning om att allt fler kommuner ska se möjligheterna med indexet för att kunna utveckla sin hemtjänst.

– Vi vill fördjupa och bidra till samtalet om hemtjänsten och att få upp frågan högre på agendan. Hemtjänsten har verkligen inte utvecklats som man kunnat önska. Den måste helt enkelt bli bättre.

Frågan är viktig eftersom den handlar om att seniorer ska kunna leva som man vill, ha möjlighet att välja sin vardag och kunna känna självständighet och oberoende, betonade Eva Eriksson.

– Det ger kraft att leva livet hela livet. Därför är hemtjänsten en så oerhört viktig del av välfärden.

Det är Hemtjänstindex

Ett initiativ från SPF Seniorerna som syftar till att stimulera kommunerna att utveckla kvaliteten i hemtjänsten. Indexet följer upp kvaliteten i samtliga 290 kommuner.

Hemtjänstindex är en sammanvägning av befintlig nationell statistik om hemtjänsten och en granskning av information på kommunernas webbplatser.

Indexet summerar 70 indikatorer (främst från Socialstyrelsens olika undersökningar), för alla 290 kommuner och mäter kvaliteten inom fyra områden utifrån den äldres perspektiv:

 • Delindex 1: Får den äldre och anhöriga grundläggande information om hemtjänsten via kommunens webbplats?
 • Delindex 2: Hur väl fungerar biståndshandläggningen?
 • Delindex 3: Hur väl fungerar utförandet av hemtjänsten? (detta område är viktigast för den äldre och har högst vikt i mätmodellen)
 • Delindex 4: Hur väl fungerar kommunens stödfunktioner och utveckling av hemtjänsten?

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-12-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas