Halmstad svenska mästare i hemtjänst
SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson delar ut priset till Sveriges bästa hemtjänstkommun Halmstad. De glada pristagarna är Marinette Urell och Ulla Johansson. Foto: Jan Arleij
Nyheter | hemtjänstindex

Halmstad svenska mästare i hemtjänst

2023 års bästa hemtjänst finns i Halmstads kommun. Det visar SPF Seniorernas Hemtjänstindex.

Jan Arleij
Publicerad 2023-12-05

SPF Seniorerna presenterar nu för andra året ett Hemtjänstindex. Det är ett samlat kvalitetsindex för hemtjänsten i alla kommuner utifrån äldres behov och önskemål – från att leta information till biståndshandläggning samt själva utförandet av hemtjänsten och kommunstöd och utveckling.

– För många äldre är en fungerande hemtjänst grundläggande för att kunna leva ett bra och värdigt liv. Hemtjänstindex mäter vad som är viktigast i hemtjänsten utifrån seniorers perspektiv, vilket gör det till ett unikt och värdefullt kvalitetsmått, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna och fortsätter:

– Indexet främjar seniorers livskvalitet både idag och i framtiden samtidigt som det uppmuntrar kommunerna att arbeta målinriktat med hemtjänsten,

Hemtjänstindex visar hemtjänstens totala kvalitet i kommunerna. Det bygger på en sammanvägning av befintlig nationell statistik om hemtjänsten och en granskning av information på kommunernas webbplatser.

”Kan märkbart förbättra kvaliteten”

– I årets Hemtjänstindex kan vi jämföra utvecklingen från föregående år, och resultaten är hoppingivande. De kommuner som får högst resultat har nöjda äldre, goda resultat i de olika delindexen och arbetar faktabaserat – det vill säga svarar på Socialstyrelsens enkäter, mäter personalkontinuitet och arbetar aktivt med kvalitetsregistret Senior alert. Kommuner som arbetar utifrån beprövad erfarenhet kan alltså märkbart förbättra kvaliteten i hemtjänsten, säger Eva Eriksson.

Kommuner kan lära av varandra

Eftersom den totala kvaliteten inom hemtjänsten sammanställs per kommun underlättas också jämförelser mellan kommunerna.

– Tack vare Hemtjänstindex finns nu flera kommuner som kan tjäna som förebilder så att kommunerna kan lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst. Ju fler som använder verktyget desto bättre, avslutar Eva Eriksson.

Klicka här för hela rankingen

Hem

Därför toppar Halmstad

Här är motiveringen som i ord beskriver Halmstads framgång:

”Årets hemtjänstkommun uppvisar goda resultat på i princip alla delar av hemtjänsten. På det område som seniorer anser allra viktigast – hur hemtjänsten utförs – utmärker sig kommunens hemtjänst med att vara flexibel och ge möjlighet att påverka vilka tider personalen kommer. De äldre som anlitar hemtjänsten känner sig trygga.
Årets hemtjänstkommun har sedan förra året klättrat från plats 46 i riket, till den absoluta toppen. Kommunen har förbättrat sina resultat inom samtliga fyra delindex.
Med andra ord har kommunen arbetat systematiskt och föredömligt med att höja kvaliteten på de områden som betyder allra mest för seniorerna.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-12-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas