Hur bra är hemtjänsten?
Jan Erik Lövbom, Anne Vilu och Siv Pettersson i SPF Seniorerna S:t Olof i Norrköping funderar på vad som är viktigt för kvaliteten inom hemtjänst.
Omsorg | hemtjänstindex

Hur bra är hemtjänsten?

Hur tar du reda på om hemtjänsten i din kommun är bra eller dålig? På initiativ av SPF Seniorerna tas nu ett verktyg fram som ska göra det möjligt att mäta var du hittar den bästa hemtjänsten.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2022-07-14

– Det har länge funnits tankar om att göra en kvalitetsgranskning av hemtjänsten precis som man gjort inom vård och skola. Men det är stort och komplext och har inte varit helt lätt att genomföra, säger Håkan Tenelius, en av dem som står bakom arbetet med Hemtjänstindex.
– Man har fastnat tidigare genom att man inte haft seniorens perspektiv med i bilden. Men den här gången utgår man från det, fortsätter han.
SPF Seniorerna är initiativtagare till projektet som finansieras med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden.

Hemtjänstindex kommer att presenteras på senhösten i år och innehålla information och statistik från landets alla 290 kommuner på en rad olika områden som rör hemtjänst. Frågor har ställts till 3 000 personer för att få fram seniorernas egen syn på vad som är viktigt för kvaliteten inom hemtjänst. Områden man koncentrerat sig på är hur informationen kring hemtjänst fungerar, biståndsprocessen, utförandet och upplägget av verksamheten.
– När vi har fått in alla resultat kommer vi att kunna göra en rankningslista över kommunerna. Tanken är inte att hänga ut dem som får sämst resultat, det handlar mer om att ta fram ett verktyg som kan hjälpa till att förhöja kvaliteten inom hemtjänst. De kommuner vi testat modellen på ställer sig positiva till det här. De vill själva veta om det finns brister och vilka de är för att kunna göra något åt dem, säger Håkan Tenelius.

– Det blir ett påtryckningsmedel också, som man kommer att kunna använda i de kommunala pensionärsråden när man ska prata med politikerna, säger Helena Olsson, projektledare på SPF Seniorerna.
Det är ett långsiktigt projekt. Tanken är att samma undersökning ska göras varje år för att uppdatera listan. En kommun som hamnat i topp ska inte lugnt kunna luta sig tillbaka. Och den som hamnat längre ned på listan måste också kunna få en chans att se om åtgärder man tar till för att förbättra verksamheten har effekt.
– En seriös kommun kommer att ta till sig vad de behöver göra för att förbättra sig på de områden där de fått sämre resultat, säger Håkan Tenelius.
En förhoppning är också att Hemtjänstindex på sikt kommer att höja statusen på hemtjänst. Att lite strålkastarljus hamnar på den är bra på många sätt. Inte minst för att uppmärksamma politikerna om läget.
– Jag tror att de som sitter i Socialutskottet kommer att välkomna det här. Satsar man pengar för att förbättra hemtjänsten vill man också se om det ger resultat. Vi ska vara med i Almedalen och hoppas möta många politiker där.

Gösta Bucht, professor i geriatrik och SPF Seniorernas sakkunnige inom vård och omsorg och också vetenskaplig ledare inom projektet med Hemtjänstindex, har höga förhoppningar inför slutförandet i höst.
– Intresset för projektet har växt under den tid vi arbetat med det. Både kommunala och privata aktörer vill ha det. Jag tror att rangordningen kommuner emellan kommer att fungera som en knuff i ryggen. Nästa steg är att vi även ser över särskilda boenden.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2022-07-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas