Äldreomsorgen: SPF Seniorerna kräver satsning på kompetens
Foto: Getty Images
Nyheter | Kompetens

Äldreomsorgen: SPF Seniorerna kräver satsning på kompetens

Regeringen har ännu inte bestämt vad som ska ske med Äldreomsorgslyftet. Men oavsett om det blir kvar eller inte måste äldreomsorgspersonalens kompetens höjas, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-09

Mediauppgifter om att regeringen har bestämt sig för att lägga ner Äldreomsorgslyftet som ska utbilda fler undersköterskor tillbakavisas bestämt av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenjes (M) pressekreterare Sebastian Tham.

– Vi återkommer i budgeten för 2024 med hur det blir och hur vi går vidare. Det finns i dagsläget definitivt inget beslut om att Äldreomsorgslyftet ska läggas ner, säger Sebastian Tham till Senioren.

Den statliga satsningen löper till och med 2023. Det besked alla väntar på nu är om regeringen tänker förlänga satsningen eller om man väljer helt nya vägar.

– Vi har analyserat Äldreomsorgslyftet och dess avsedda effekter noggrant. Vi har valt att bjuda in Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal för att ha en gemensam diskussion om Äldreomsorgslyftet, bland annat kring varför pengarna inte utnyttjats, säger Anna Tenje (M) till SVT Nyheter Småland.

Används inte

Äldreomsorgslyftet har gett anställda inom äldreomsorgen möjlighet att arbeta halvtid och samtidigt studera halvtid på arbetstid med bibehållen lön.

– Under 2022 och 2023 finns det antagligen pengar som inte har utnyttjats, säger Anna Tenje.

Bra utfall

Enligt Mattias Ask, förvaltningschef på Kalmar kommun har satsningen sedan 2020 gett kommunen 50 nyutbildade undersköterskor.

Han tycker att det vore synd om Äldreomsorgslyftet avslutas, något som regeringen flaggade för redan i budgetproposition för 2023 som presenterades i höstas.

– Eftersom det inte finns något beslut om att fortsätta efter 2023 kan vi tyvärr inte starta nya utbildningar i höst, säger han.

Vad planerar då regeringen att göra för att höja kompetensen inom äldreomsorgen?

Beskedet för dagen är alltså att man återkommer i höstens budget för 2024 med svaret på frågan.

Ett omtag

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson ser med både förväntan och oro på om kompetenssatsningen skulle försvinna.

– Det är i så fall helt centralt att det görs ett omtag som innebär att äldreomsorgen stärks på områden som kompetens, ledarskap och organisation.

– Vi kommer från SPF Seniorernas sida att mycket noga följa vad regeringen kommer med i höstens budget.

Eva Eriksson.

Eva Eriksson understryker att det är bekymmersamt att kommunerna inte har kunnat använda alla de medel som staten tillhandahållit genom Äldreomsorgslyftet, vilket är regeringens huvudinvändning mot satsningen.

– Kommunerna måste hitta former som gör att sådana här satsningar utnyttjas fullt ut, säger Eva Eriksson.

”Avgörande”

Intresseorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, brukar vara förespråkare för generella statsbidrag som inte är öronmärkta för vissa ändamål.

Men ett undantag har funnits i synen på just Äldreomsorgslyftet.

– En satsning som äldreomsorgslyftet har en avgörande betydelse för kompetensförsörjningen till äldreomsorgen framöver, konstaterar Caroline Olsson, chef vid SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik i ett blogginlägg på SKR:s hemsida i november förra året.

Eva Eriksson:

– Om regeringen övergår helt till generella statsbidrag måste regeringen och kommunerna tydligt visa och göra trovärdigt hur man ska använda dessa medel till att höja äldreomsorgspersonalens kompetens. För detta krävs ledarskap.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas