Väntan på akuten allt längre
Nyheter | Vård | Äldrevård

Väntan på akuten allt längre

Tiden som 80-plussare måste vistas på sjukhusens akutavdelningar ökar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-24

Siffrorna gäller 2017. Det handlar om tre timmar och tjugo minuters total vistelsetid, varav ungefär en timmes väntan på läkare.

Medianväntetiderna på akuten 2017 ligger kvar på samma nivå som året innan, men för personer över 80 har vistelsetiden ökat.

Ökade totalt

Personer över 80 år stod för 18 procent av alla besök på akuten under 2017. De fick vänta 50 minuter på att träffa läkare vilket är en något kortare tid jämfört med den totala patientgruppen.

För dessa äldre ökade emellertid den sammanlagda vistelsetiden på akuten med tio minuter, till 244 minuter, jämfört med året innan.

”Inte alls bra”

– Väntetiderna är fortfarande långa på många akutmottagningar. I synnerhet för gruppen över 80. Multisjuka äldre ska inte behöva vänta i flera timmar, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

– Miljön på akuten är inte alls bra för dem.

Vänta en timme

År 2017 gjordes två miljoner besök vid landets sjukhusbundna akutmottagningar av patienter äldre än 18 år.

Sedan 2015 rapporterar akuterna in statistik till patientregistret över hur länge patienterna vistas där och hur lång tid det tog innan de fick träffa en läkare.

År 2017 var medianväntetiden för läkarbedömning cirka en timme och den totala vistelsetiden var ungefär 200 minuter, för hela riket.

Stora skillnader mellan sjukhusen

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg (116 000 besök) och Södersjukhuset i Stockholm (96 000 besök) tog emot flest akutpatienter 2017. Det var också här patienterna fick vänta längst på att träffa en läkare, en och en halv timme respektive en timme och femtio minuter.

Kortast väntetid på läkare hade de små akutmottagningarna i Region Norrbotten, med under 30 minuters väntetid. Generellt sett har de mindre sjukhusen kortare väntetider på akuten.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-09-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas