Väntetider på akuten fortsätter öka
Bild: Södersjukhuset
Nyheter | Vården

Väntetider på akuten fortsätter öka

Äldre får vänta längre på akuten, och de äldsta kvinnorna allra längst. Det visar en ny sammanställning från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-12

De längsta väntetiderna drabbar kvinnor i åldrarna 80 år eller äldre.

Hälften av kvinnorna i gruppen 80 år och äldre vistades på akuten i 5 timmar eller mer.

För männen i samma åldersgrupp varade besöken i 4 timmar och 50 minuter eller längre.

Fler besök

Under 2023 hade landets akutmottagningar 1,8 miljoner besök, en ökning med 2 procent jämfört med året innan.

Besöken på landets akutmottagningar fortsätter därmed att öka för tredje året i rad.

Kvinnor drabbas

För alla besökare oavsett ålder varade besöken i genomsnitt 4 timmar och 17 minuter. Det är ungefär samma tid som året innan.

Sammanställningen visar också att kvinnor oavsett åldersgrupp får vänta längre än män.

Stora skillnader

Vistelsetiden varierar kraftigt mellan de 61 inrapporterande akutsjukhusen.

Längst var besöken för patienter i Region Stockholm, där mediantiden översteg 5 timmar.

Kortast vistelsetid hade Region Kalmar, där hälften av alla besök varade i mindre än tre timmar och tio minuter. Näst kortast vistelser hade patienterna i Region Jönköping.

Stockholm sämst

Längst vistelsetid har Stockholm, som är den enda region med en median över fem timmar. Stockholm följs av Uppsala, Skåne, Västra Götaland, Halland och Jämtland Härjedalen, som alla ligger över medianen i riket.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-06-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas