Kongress 2017 | Nyheter | Omsorg | Vård | Kongress 2017

Kongressen behandlade vårdplatskrisen i Sverige

Bristen på vårdplatser tas bäst upp i kontakter med berörda landsting och regioner, bland annat via pensionärsråden. 

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-16

Argumentet är att det är där som kunskapen om de lokala och regionala förhållandena finns.

SPF Seniorernas kongress, som avslutades igår torsdag (15/6) gick därmed på förbundsstyrelsens förslag till svar på motionen från de fem SPF Seniorerna Samverkan Nordost-föreningarna Jarlabanke, Tibbleseniorerna, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Den allt mer förödande vårdplatsbristen i Sverige måste mötas med en rad åtgärder, anser motionärerna, som listar tre förslag i motionen: inrättade vårdplatser inom akutsjukvården bör kunna öppnas igen om sjuksköterskornas löner och arbetsmiljön i vården förbättras.

Hot mot de äldsta

Förbundsstyrelsen svarar att vårdplatsbristen och överbeläggningarna är ett hot mot de allra äldsta och sköraste patienterna.

– Det leder till förlängda vårdtider och de äldre blir hemskickade utan att man löst alla problem, vilket leder till att de ofta återkommer till akuten.

Men bästa sättet att ta strid för åtgärder som förbättrar läget är att driva krav lokalt via pensionärsråd i landsting och regioner, anser förbundsstyrelsen och får kongressens stöd för sin slutsats.

Parternas ansvar

När det gäller brister i arbetsförhållanden, villkor och personalförsörjning anser förbundsstyrelsen, och kongressen, att denna typ av frågor i första hand är för arbetsmarknadens parter att lösa inom ramen för förhandlingar dem emellan.

Med det ansåg kongressen motionen vara besvarad.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas