Farlig färd för gammal man
Omsorg | Vård | Vård & omsorg | Fallet Fred
Foto: Colourbox

Farlig färd för gammal man

Freds resa genom akutsjukvården är en historia om sjukvårdens oförmåga att ta hand om sköra multisjuka äldre. Den berättas av Gösta Bucht, SPF Seniorernas talesperson i vård- och omsorgsfrågor och professor emeritus i geriatrik vid Umeå universitet.

Publicerad 2015-10-21

Fred är i dag 84 år. Vi har varit sommarstugegrannar i 20 år. Fred är en lugn, snäll och hjälpsam person. Han vaktade våra katter när vi bad om det och kom med rökt sik då och då.
Han har varit frisk under större delen av sitt liv, bara lite vardagliga krämpor och äter nu ett par läkemedel för blodtryck och humöret.
Han bor själv med sin fru och klarar sig utan hjälp utifrån.

Får en infektion

För en tid sedan får han besvär med vattenkastningen, kan inte hålla urinen. Han blir dessutom förvirrad och vänder på dygnet. Situationen blir alltmer ohållbar hemma och Fred mår inte bra, han har fått feber och är infekterad, varför man åker till det stora universitetssjukhuset i Umeå.

Där blir Fred inlagd – inte på infektionskliniken, inte på geriatriken eller på allmänmedicin utan på strokeenheten. Fred har ingen stroke, men det finns ingen annan plats på det stora sjukhuset. Han blir väl omhändertagen men eftersom han inte har en stroke och eftersom han är förvirrad kanske han inte hör till de patienter som blir högst prioriterade. Det visar sig att han har lunginflammation och han får antibiotika. Hans stora problem är dock förvirringen och den får han ingen särskilt bra hjälp med.

En akut, tillfällg förvirring tas för ett permanent tillstånd

Den värdegrund med personcentrerad vård som vår äldreminister talar så väl om har man nog inte hört talas om, i varje fall har man mycket svårt att tillämpa den. Ingen tar reda på vem Fred egentligen är så att man har en chans att återföra honom till verkligheten.

Utan personkännedom är det näst intill omöjligt. Utan att ha gjort något åt Freds förvirring, som är ett akuttillstånd och som bara varat någon vecka, ska man nu ha en vårdplanering med kommunen för att ordna med särskilt boende.

Planen borde naturligtvis vara att ge Fred den vård han behöver på universitetssjukhuset så att han kan komma hem igen!

Man tar dock då sitt förnuft till fånga och kommer överens om att Fred ska få stanna och man kontaktar geriatriken.
Lyckan är dock kortvarig. Platsbrist!

Värdegrunden finns inte här

Fred hamnar nu på en fyrasal på njurmedicin. Fred har en lunginflammation och är förvirrad, han är inte njursjuk. Alla inom sjukvården borde begripa att om man har ett akut förvirringstillstånd behöver man lugn och ro, trygghet och någon hos sig som kan hjälpa till att förklara vad som händer och återföra en till verkligheten. Nu är det precis tvärtom!
Att överhuvudtaget föreslå att en multisjuk förvirrad 84-åring skall vårdas på en orolig fyrasal på en klinik som inte har kunskap och erfarenhet om den sjukvård han behöver tyder på att man inte ens hört tals om äldreministerns värdegrund i vården och omsorgen av äldre.

Akutsjukhuset klarar inte situationen

Mycket riktigt blir förvirringen snarare försämrad och anhöriga som tänkt ”rädda” Fred genom att ta hem honom klarar inte det. En ny vårdplanering görs och då erbjuder kommunen ett korttidsboende som förhoppningsvis kan bli Freds räddning.
Det akutsjukhuset inte klarar av, ett akut förvirringstillstånd, kanske kommunen kan klara av. Nu får Fred i alla fall eget rum, engagerad personal och möjlighet för anhöriga att vara där och bli Freds stöd i tillvaron.

Vi vet vad vi ska göra – varför görs det då inte?

Denna historia, Freds kontakt med akutsjukvården, är tyvärr allt för vanlig. Sjukvården klarar alldeles för sällan av att ta hand om multisjuka äldre framför allt när det är en kombination av kroppslig sjukdom och psykisk påverkan. Sköra äldre har lätta att bli förvirrade även vid en banal kroppslig sjukdom.

Det är både underligt och anmärkningsvärt att sjukvården inte klarar tillståndet när vi vetat i årtionden att risken är utomordentlig stor för att äldre råkar ut för just detta. Vi vet dessutom hur vi borde förebygga och ta hand dessa sjukdomstillstånd. Det finns hundratals vetenskapliga artiklar om detta, en inte föraktlig del av artiklarna kommer dessutom just från Norrlands universitetssjukhus, det sjukhus där Freds historia utspelade sig.

Vakna upp och prioritera om

Framtiden inom sjukvården ser dyster ut om vi inte snabbt förbättrar vården för dessa sköra multisjuka äldre.

Ålderspyramiden ser till att de kommer att bli fler så vi kan inte stoppa huvudet i sanden längre.

En omprioritering av våra sjukvårdsresurser är en akut nödvändighet.

Text: Gösta Bucht
gösta.bucht@spf.se

Fakta

Skrevs 2014

Gösta Bucht skrev berättelsen om Fred under våren 2014.

Den publicerades då i Västerbotten-Kuriren.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas