Fortsatt jojovård för mest sjuka äldre
Nyheter
Foto Colourbox

Fortsatt jojovård för mest sjuka äldre

Äldre läggs in på sjukhus i onödan i mycket stor omfattning visar nya siffror från Socialstyrelsen. Under 2012 skedde det vid närmare 133 000 tillfällen.

Publicerad 2014-05-15

Orsaken till problemen är ofta att äldre hamnar mellan stolarna till följd av att vårdkedjorna brister. Följden blir också att många sjuka äldre råkar ut för onödiga återinläggningar, ibland kallad jojo-vård.

Regeringens äldresatsning har som särskilt mål att komma åt problemet, men utan framgång, rapporterar Dagens Medicin.

Äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm säger till tidningen att det är svårt att veta om det dåliga genomslaget beror på att man valt fel indikatorer att mäta eller om det har gått för kort tid.

Syftet med att minska slutenvård och återinläggningar är att vården i stället ska göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Får den multisjuka äldre personen rätt medicin och förebyggande behandling kan sjukhusbesöket undvikas.

Men de mest sjuka äldre, den högst prioriterade gruppen, bokfördes bara under 2012 för drygt 60 000 onödiga vårdtillfällen. Priset för undvikbara sjukhusdygn beräknas till fem miljarder kronor om året.

Dagens Medicins chefredaktör Mikael Nestius konstaterar på ledarplats att ”det finns uppenbara systemfel i att det idag är tre olika aktörer som ska försöka hantera de sjuka äldre: kommunerna, primärvården och slutenvården.”

– Det krävs något mer genomgripande än lite stimulanspengar för att få ordning på de gigantiska problemen. Det krävs kloka och radikala beslut, inte att vi försöker lappa ett system som i grunden är fel, skriver Mikael Nestius.

SPFs föreslår bland annat i sitt vårdpolitiska program, som ska tas av kongressen i Jönköping i sommar, att landstingen bör läggas ner. Kravet har också lyfts som ett av tio högst prioriterade i årets valrörelse.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Inga pengar 2012

Regeringen har valt mål för två indikatorer:

Minska undvikbar slutenvård med tio procent

Minska återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar med tio procent

De nationella siffrorna visar dock att nivåerna ligger kvar på 15 procent respektive 18 procent.

Stimulansmedel har ur regeringens äldresatsning har därför inte betalats ut för 2012.

Tio län fick 2013 dela på 325 miljoner.

2014, det fjärde och sista året av regeringens äldresatsning, kan kommunerna och landstingen som mest få 250 miljoner.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas