Nyheter

Läkarförbundet ställer sig på SPFs sida

Låt staten ta över landstingens roll för sjukvården. Det skriver Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, på Svenska Dagbladets debattsida.

Publicerad 2014-08-25

Bakgrunden till kravet är att de senaste decenniernas snabba utveckling av nya avancerade behandlingsmetoder och läkemedel inte kommer att avstanna, menar Läkarförbundet. Då blir Sverige ett för litet land för att rymma 21 självstyrande landsting och regioner med ansvar för sjukvården. 

– Kraven på dyra investeringar i bland annat medicinsk-teknisk utrustning, nya effektiva mediciner och ändamålsenliga lokaler kommer fortsätta att öka. Därtill ökar behoven av att rekrytera personal som har kompetens att använda den nya högteknologiska utrustningen samt att utföra nya avancerade operationer och behandlingar.

Staten måste ta ett tydligare ansvar än i dag för sjukvårdens styrning och finansiering, menar Läkarförbundet och ansluter sig till socialminister Göran Hägglunds (KD) bedömning:

– Läkarförbundet menar att staten helt bör överta landstingens och regionernas roll som beställare och finansiär av sjukvård.

Norge och Danmark har redan sjösatt liknande förändringar.

– De har valt lite olika modeller. I Norge är staten huvudman men vården drivs i praktiken av fyra statligt ägda hälsoföretag. I Danmark har man slagit ihop motsvarigheten till landsting till ett litet antal regioner. Men gemensamt för båda länderna är att ingen – vare sig patienter, politiker eller professionen – saknar den gamla modellen, skriver Heidi Stensmyren.

SPF har som en av tio prioriterade krav i valrörelsen att ”Vård och omsorg bör vara sammanhållen med en huvudman, vilket innebär att landstingen avvecklas.”

För SPF är ett huvudmotiv för kravet att sjuka äldre inte ska ramla mellan stolarna som idag ständigt är fallet.

Läkarförbundet hävdar just att med deras förslag kommer vårdkedjorna att bli mer sammanhållna för patienterna.

– Dessutom kommer resurserna utnyttjas bättre och vårdkvaliteten bli högre, skriver Heidi Stensmyren.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela inlägget

Läs debattartikeln här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas