SPF på DN Debatt: Vill ha samtal med KD-ledaren
Nyheter
Gösta Bucht.

SPF på DN Debatt: Vill ha samtal med KD-ledaren

SPF bjuder nu in socialminister Göran Hägglund (KD) och andra tunga sjuk- och hälsovårdspolitiker till samtal om hur den svenska sjukvården kan styras av en huvudman.

Publicerad 2014-04-02

Det är SPFs talesperson i vård och omsorgsfrågor Gösta Bucht som kommer med initiativet på DN debatt idag. Bakgrunden är Göran Hägglunds färska tydlighet i frågan och som veteranen.se refererade i måndags.

– Vi på SPF ser otaliga exempel på äldre som åker fram och tillbaka till akutmottagningar utan att få den helhetsbedömning som krävs för att förstå individens behov. Detta beror på att vårdorganisationen är byggd på ett omodernt stuprörstänkande där olika yrkesgrupper såsom sjukgymnaster, läkare, geriatriker och sjuksköterskor inte tillåts samarbeta – trots att en samlad bedömning är bäst för patienten, skriver Gösta Bucht.

– Det är sorgligt att se så många äldre fara illa i den svenska vården, betonar Bucht och noterar samtidigt att ansvariga har skurit ned kraftigt på antalet vårdplatser – Sverige har nu lägst antal inom EU, färre än 3 sängar per 1 000 invånare.

– Nedskärningarna har även drabbat geriatrik de senaste åren, vilket gör att den särskilda kompetens som krävs för att anpassa vården till äldres unika behov saknas helt på många håll i landet, konstaterar Gösta Bucht i debattartikeln.

– SPF eftersträvar en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman – vilket innebär att landstingen avvecklas, slår Gösta Bucht fast och lyfter därmed en av SPFs tio viktigaste valfrågor.

– När nu dörren för en politisk reform har öppnats är vår förhoppning att denna process går fort så att vi snart kan ha en lag, en huvudman och en kassa för vård och omsorg av äldre.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas