Skrota pensionsåldern!
Nyheter | SPF Seniorerna | VALET 2014
Skrota pensionsåldern, lägg ner landstingen, boende för 90+ Foto Colourbox

Skrota pensionsåldern!

Lägg ner landstingen. Skrota pensionsåldern. Ge äldreboende till 90+ utan biståndsbeslut. SPF har bestämt sig för vilka frågor som ska drivas särskilt hårt i den stundande valrörelsen.

Publicerad 2013-12-13

Det ser ut att bli hårdkörning från SPFs sida när valrörelsen sparkar igång på allvar.

Valmanifestet innehåller en rad tuffa och långtgående krav på politiska förändringar. Trycket kan bli hårt på landets politiker – från ministrar i regeringen till kommunernas socialnämndsordförande.

Mest sensationellt är kanske det tydliga kravet på att lägga ner landstingen. Dessutom måste Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen skrivas samman i en gemensam lag.

”Vård och omsorg bör vara sammanhållen med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.” slår förbundet fast i valmanifestet.

 

Andra tuffa och tydliga frågor som ska drivas är att äldre måste ges möjlighet att arbeta så länge man själv vill och att man vid 90 år fyllda måste ha rätt att få välja att flytta till ett bra äldreboende utan biståndsbeslut.

Anhörigas situation lyfts också upp. Här lyfter valmanifestet ett konkret krav: ”Anhörigvårdare som är kvar i arbetslivet får ersättning för till exempel slitage i bostaden och för förbrukningsvaror. Idag upphör det när anhörigvårdaren går i pension. Det är en orimlig orättvisa som bör avvecklas omedelbart.”

 

Valmanifestet innehåller också kända kort som krav på lika skatt och att pensionen inte ska kunna sänkas per automatik som idag via den så kallade bromsen.

”Sverige har ett pensionssystem med en back. När samhällsekonomin blir sämre får pensionärerna betala. ”Backen” slår till och pensionen blir lägre. Det är inte rimligt – ingen annan grupp i samhället tvingas se sin inkomst minska i kronor och ören. ” argumenterar SPF i valmanifestet. ”Alla grupper bör solidariskt bära bördan när ekonomin kärvar. Varför ska vi som är i spurten av livet tvingas backa?”

 

Valmanifestet – ”SPFs 10 punkter för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande” – har en gemensam nämnare: kraven syftar till ett samhälle där ”likabehandling råder och ålder inte spelar en roll för hur vi bemöts och vilka möjligheter vi har”.

De tio punkterna sorteras in under fyra rubrikord i manifestet: valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande.

 

SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson är optimistisk inför den förestående valkampen:

– Jag har en känsla av att det finns ett större intresse från politiker och media att lyssna på äldre i den här valrörelsen än vad som var fallet 2010, säger Karl Erik Olsson.

– Vi ska vara medvetna om att politikerna inte självmant kommer att vilja tala om äldrevården och omsorgen och inte heller om pensionerna. Men vi ska tvinga dem.

 

Kraven i de tio punkterna gör troligen 2014 års valmanifest till det tuffaste och mest långtgående som organisationen SPF någonsin har formulerat.

Återstår att se hur man ska nå ut i debatten.

Vissa frågor kommer SPF att driva på egen hand, medan andra kan föras fram i samarbete med de övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna. Besked om det väntas tidigast i slutet av januari.

 

Jan Arleij

Jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

 

De tio kraven

Förbundsstyrelsen fattade beslut om att driva kraven på sitt sammanträde den 10 december.

Här är kraven i korthet:

Valfrihet

1. Äldre bör ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på arbetsmarknaden

2. Bygg bostäder av olika typ och med olika upplåtelseformer, inklusive trygghetsboenden

3. Valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år: bo kvar hemma med eller utan stöd eller utan flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut

Trygghet

4. Ändra pensionssystemet så att pensionen inte kan sänkas per automatik

5. Jämlik vård och omsorg i hela landet – en lag, en huvudman och avveckla landstingen

6. Sjukvården måste minst en gång per år gå igenom läkemedelsanvändningen för patienter som fyllt 75 år

Rättvisa

7. Pension är uppskjuten lön – Skatt på pension och inkomst från arbete ska vara lika

8. Även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning

Inflytande

9. Fler äldre behövs i politiken

10. Lagstifta om pensionärsråd i alla kommuner, landsting och regioner

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas