Nyheter

Göran Hägglund: Därför bör staten ta över från landstingen

Socialminister Göran Hägglund kräver på nytt att staten tar över landstingens ansvar för sjukvården. Därmed tangerar KD-ledaren SPFs krav i valrörelsen om att lägga ner landstingen.

Publicerad 2014-03-31

Argumenten är delvis desamma. För att inte äldre ska riskera att falla mellan stolarna behövs en ny ordning, menar SPF.

Göran Hägglund är inne på samma linje, men pekar också på vårdens specialisering som en drivande faktor:

– De senare årtiondena har dock sjukvården ställts inför nya utmaningar. För det första har vården blivit alltmer högspecialiserad. Det är förstås i grunden positivt, men det ställer samtidigt nya och hårdare krav på kompetensförsörjningen. För det andra har vi en åldrande befolkning, skriver Göran Hägglund på DN Debatt.

Det handlar också om jämlikhet, menar socialministern:

– Allt talar för att Sveriges hittills framgångsrika modell måste stöpas om för att möta morgondagens utmaningar. Det genomsnittliga landstinget har varken ekonomi eller befolkning nog att på sikt klara de allt högre kraven på spetskompetens och nödvändiga ekonomiska investeringar. Skattepengar kommer att för­slösas – och vad ännu värre är – vården kommer att misslyckas med kärnuppgiften: att leverera en sjukvård som är jämlik över hela landet. Sverige kommer, förr eller senare, till den punkt där Norge befann sig för femton år sedan.

Göran Hägglund, partiordförande för Krist­demokraterna och Bent Høie, vice partiordförande för norska Høyre och hälsominister framför gemensamt varför de anser staten vara bättre skickade som huvman för sjukvården än landstingen.

– Erfarenheterna från den norska omorganisationen med statligt huvudmannaskap är mycket goda. Våra länders många likheter talar för att den svenska vården bör lära av Norges erfarenheter. Vår slutsats är att det i våra respektive länder är staten som ska ha huvudansvaret för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård även i framtiden.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas