Nyheter

SPF-kritik mot dubbla lagar får stöd av SKL-topp

SPF fick under den pågående Äldreriksdagen i Älvsjö öppet gehör för sin kritik mot dagens svenska system med två huvudmän för vården och omsorgen om äldre.

Publicerad 2014-03-26

Det var i samband med tisdagens scensamtal mellan äldreminister Maria Larsson (KD) och Staffan Werme (FP), ordförande i den viktiga beredningen för primärvård och äldreomsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som publiken gavs möjlighet att ställa frågor till dessa två av landets viktigaste makthavare när det gäller vården och omsorgen om äldre.

SPFs ordförande Karl Erik Olsson begärde ordet.

– Satsningen på de mest sjuka äldre har gett ett bra resultat. Om det kan vi vara överens. Men med det sagt måste man säga att Staffan Werme har att hantera en inbyggd konflikt, sa Karl Erik Olsson och fortsatte:

– Han har nämligen två huvudmän som har två olika kassor och som styrs av två olika lagar. Min fråga är om det då någonsin kan bli riktigt bra? Räcker det verkligen med en gemensam ledningsstruktur för ett förbättrat samarbete? Måste vi inte göra mer?

Staffan Werme svarade inför publiken av hundratals riks-, landstings- och kommunpolitiker att man i beredningen för primärvård och äldreomsorg ”har börjat öppna på den här dörren”.

– Trots att mycket har gått bra i satsningen på de mest sjuka äldre så är det uppenbart att det finns också andra saker att titta närmare på, medgav Staffan Werme.

– Det är en process på gång inom SKL som så småningom kanske kommer att leda fram till att vi tillsammans med staten kan hitta fram till ett nytt sätt att se på de här två lagstiftningarna. Jag anser att de bygger på huvudmannaskapsgrunder vilket gör att de inte ser människan.

– Här behöver både kommuner, landsting och staten tänka till, sa Staffan Werme.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas