Alliansens valmanifest: Utred bogaranti för 85+
Nyheter | Val 2014
Foto Colourbox

Alliansens valmanifest: Utred bogaranti för 85+

Alliansen vill utreda en äldreboendegaranti för 85-plussare. Det framkom när den äldrepolitiska delen av det kommande valmanifestet presenterades under onsdagen.

Publicerad 2014-08-27

Utredningens uppdrag blir att utforma en så kallad äldreboendegaranti. 

Grundtanken är att ”alla kommuner blir skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende för dem som är över 85 år och har beviljats hemtjänst”.

Tidigast 1 januari 2017 kan garantin träda i kraft, skriver regeringen.

Förslaget ligger nära det utspel som Kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund gjorde i Almedalen i somras.

För att kommunerna ska klara att ordna fler trygghetsboenden ska det investeringsstöd som finns ”förlängas och förstärkas”.

Regeringen vill också göra det möjligt för kommunerna att ta bort biståndsbedömningen.

Precis som Kristdemokraterna föreslår i sitt valmanifest vill Alliansen också ”införa ett krav” på Sveriges alla kommuner att öppna för andra utövare, exempelvis genom att införa LOV (Lag om valfrihetssystem). Här vill alliansen också gå vidare med områden som mat och färdtjänst.

Andra förslag är att ta fram en nationell demensplan och att förlänga det så kallade omvårdnadslyftet för att förstärka kompetensen inom äldreomsorgen. Ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen ska också fortsätta.

Sammanlagt kostar regeringens förslag 240 miljoner kronor 2015. För 2016, 2017 och 2018 ökar kostnaderna till 478, 743 respektive 945 miljoner kronor. För de fyra åren 2015-2018 handlar det totalt om 2,4 miljarder.

Av de 2,4 ska knappt en miljard gå till bostadssatsningarna.

Förslaget presenterades av de fyra alliansledarna på äldreboendet Svärdsfästet i Borås tidigare på onsdagen.

SPFs ordförande Christina Rogestam välkomnar alliansens förslag.

– SPF föreslog för nästan ett år sedan att äldre som fyllt 90 år ska kunna välja själva om de vill bo kvar hemma eller flytta till ett boende utan krav på biståndsbedömning från kommunen. Nu sätter alliansen gränsen vid 85 och att man har hemhjälp. Det är ett stort kliv framåt för äldres möjligheter att kunna bestämma själva, säger Christina Rogestam i ett pressmeddelande.

– Det är många äldre som vill men inte får plats på boenden idag. Den föreslagna äldreboendegarantin är ett viktigt steg på vägen och bör införas så snart som möjligt.

Hon är dock tveksam till om regeringen skjuter till pengar så att det räcker.

– Det man kan fråga sig är om finansieringen av bland annat trygga bostäder är tillräcklig när byggandet väl kommer igång.

SPF-ordföranden är positiv till att kommunerna ges möjlighet att erbjuda trygghets- och särskilt boende utan biståndsbedömning och att en demensplan ska tas fram.

Men hon saknar en statlig satsning på fler geriatriker.

– När landstingen inte tar sitt ansvar menar vi att en tydligare statlig styrning behövs för att få fram fler specialister inom detta område, och det hade vi önskat att alliansen hade haft med idag.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslagen

Regeringens valförslag på äldreområdet presenterade i ett femsidigt med rubriken ”Mer trygghet för Sveriges äldre”.
– Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.
– Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning.
– Ett krav införs på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre.
– En nationell demensplan tas fram i syfte att bidra med ökade kunskaper.
– En förlängning av omvårdnadslyftet för äldreomsorgens personal och fortsättning av ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen.

Här kan du läsa Christina Rogestams kommentar i sin helhet.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas