Nyheter

M skärper tonen mot ålderism i arbetslivet

Lagskärpningen mot åldersdiskriminering som genomfördes 2013 bör snarast utvärderas för att se om reglerna behöver skärpas så att äldres kunskaper och kompetenser bättre tas tillvara. Det är ett huvudförslag i Moderaternas nya äldrerapport.

Publicerad 2014-08-29

Partiets talesperson i äldrefrågor, Margareta B Kjellin, åker just nu runt och presenterar rapporten ”Det goda livet på äldre dagar”.

– Vi behöver kartlägga rådande åldersdiskriminering, säger Margareta B Kjellin som är huvudförfattare till rapporten.

– Vi behöver veta mer om hur kommuner och landsting arbetar mot åldersdiskriminering i de egna verksamheterna.

Moderaterna föreslår att åldersgränsen i Lagen om anställningsskydd (LAS) höjs. Man vill också ha en översyn av Arbetsförmedlingens stödinsatser för omställning till annat jobb för personer över 55 år.

– Vi vill bland annat se över möjligheterna att utvidga RUT-avdraget så att också ledsagning kan ingå, säger Margareta B Kjellin.

Rapporten ligger i frågor om vård och omsorg nära vad som föreslås i Alliansens valmanifest, exempelvis att alla ska ha möjlighet att välja alternativ inom hemtjänsten och att biståndsbedömningen måste förenklas.

M-rapporten ägnar personalen i äldreomsorgen ett särskilt kapitel. Här slår man bland annat ett slag för ”möjlighet till heltidsjobb för den som vill”.

Andra förslag gäller teknik och IT för äldre. Man vill se en ”internetgaranti” inom äldreomsorgen för den som kan och vill ha tillgång till internet.

På det ekonomiska området finns inga förslag om ytterligare skattesänkningar eller förstärkta bostadstillägg. Istället betonas att man vill ”verka för en långsiktigt hållbar pensionsöverenskommelse”.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas