”Äldre i kläm mellan två lagar”
Nyheter | Intervju
Äldre hamnar i kläm mellan två lagar, säger Staffan Werme, SKL. Foto Colourbox

”Äldre i kläm mellan två lagar”

Som ordförande i Sveriges kommuner och Landstings (SKL) beredning för primärvård och äldreomsorg är Staffan Werme kommunernas och landstingens kanske viktigaste äldrepolitiker. Nu tar han bladet från munnen i en nyckelfråga, och ställer sig på SPFs sida inför valrörelsen.

Publicerad 2014-01-14

Staffan Werme sticker gärna ut hakan och tar tuff debatt om det behövs. Duellerna med SPFs ordförande Karl Erik Olsson har varit heta de senaste åren, för att inte tala om agitationen med Socialstyrelsens generaldirektör Lars Erik Holm.

Då har det gällt kvaliteten i äldreomsorgen och bemanningen i särskilt boende. Men efter ett utspel på regeringens konferens om framtidens äldreomsorg strax före jul hamnar SKLs tungvikare på pensionärsorganisationernas lag. Och det i en riktig långbänksfråga.

 

Du framhöll på konferensen att du, precis som SPF, hellre se en enda lag som styr hur samhället ska ge vård och omsorg till äldre istället för dagens två lagar. Varför?

– Dagens hälso- och sjukvårdslag å ena sidan och socialtjänstlagen å andra sidan krockar på ett olyckligt sätt. Den första är en skyldighetslag och den andra är en rättighetslag.

 

Vad innebär det?

– Hälso- och sjukvårdslagen handlar mycket om vad landstingen är skyldiga att göra. Socialtjänstlagen var den första lag som var en ramlagstiftning, där man försökte definiera en ram och sen fick kommunerna inom den själva definiera till exempel ”skälig”. Det blir en mycket mer tolkningsbar lag.

 

Varför är det här ett problem?

– Det här innebär att politikerna i landstingen ser sig som utförare av lagens bokstav och mening, och det gör också läkarkåren och alla som jobbar inom landstingen. I kommunerna ser politikerna sig som uttolkare av lagen, och det gör också tjänstemännen. Det här skapar två helt olika styrsystem.

 

Som påverkar hur den sjuka äldre människan bemöts, menar du?

– Ja, definitivt. När du som gammal människa först kanske landar inom sjukvården och sedan ska över till kommunens omsorg, så ska politikerna, tjänstemännen, läkarna och så vidare prata med varandra – men man gör det utifrån två helt olika horisonter.

 

Du menar att den sjuka och gamla människan ges en roll i landstinget, och en annan i kommunen?

– Ja, i sjukvården är man patient, och del av ett patientkollektiv. I kommunen är man, även om jag inte gillar uttrycket, brukare. I sjukvården har du en diagnos som du förhoppningsvis ska befrias från. I kommunen har du en långsam försämring som ska hanteras.

 

Varför bemöter man den gamla och sjuka människan på olika sätt?

– Det blir hela tiden lednings- och styrningskollisioner och lagstiftningskollisioner, och det påverkar den enskilda individen, just för att hon inte blir sedd på samma sätt. Risken är stor att den äldre hamnar mellan stolarna.

 

Den här kritiken mot de två lagarna har SPF framfört länge. Varför reagerar du och SKL först nu?

– Jag har länge drivit den här frågan inom mitt parti. Som SKL-ordförande måste jag agera utifrån vad SKL tycker och där öppnar vi nu för att begära en genomlysning av lagstiftningen.

 

Varför är SKL plötsligt intresserat av en genomlysning?

– Man inser att lagstiftningen är gammal. Det finns också ett ifrågasättande av både kommunernas och landstingens roll inom hälso- och sjukvård och omsorg i samhällsdebatten. Det här leder till en större öppenhet.

 

Kristdemokraterna driver att landstingen ska läggas ner. SPF lyfter samma krav i valrörelsen. Håller du med?

– Nej. Tittar man på Norge så har det inte blivit bra. Vi behöver en diskussion som är förutsättningslös och öppen. Man måste slänga upp alla frågor i luften, och så betar vi av område efter område, och då blir huvudmannaskapet en del.

 

Kan en debatt om att göra de två lagarna till en det vara ett sätt för SKL att rädda kvar de två huvudmännen, kommunerna och landstingen?

– Ja, det kan mycket väl vara så.

 

Vilken betydelse har det att olika organisationer, som SPF, kräver en huvudman för SKLs benägenhet att vilja titta på lagstiftningsfrågan?

– Störst roll kanske de stora utmaningar som landstingen har i framtiden när det gäller resurstilldelningen. Då måste också landstingens företrädare fundera över om man kan hitta andra effektivare lösningar som kan göra landstingens ekonomiska situation något lättare. SPF fungerar som en viktig katalysator i den här diskussionen, genom att man sätter strålkastarljuset på sakfrågan.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas