Nyheter

Ny forskning: ”Case manager” gör äldre gladare

Nu bevisas det av ny forskning: Äldre som får stöd av en samordnare och därmed får mer sammanhållen vård upplever större tillfredsställelse med livet.

Publicerad 2014-03-05

Doktoranden Helene Berglund har utgått från det grundproblem som sedan decennier drabbar äldre med behov av vård och omsorg från flera olika vårdgivare: I många fall har den äldre inget inflytande över hur vården och omsorgen genomförs, vid vilka tider hjälpen ges eller hur många personer som ska utföra den.

Men om en samordnare, eller ”case manager”, stöttar den äldre och ser till att vårdkedjan blir sammanhållen så ökar både vårdens kvalitet och den äldres livstillfredsställelse.

Helene Berglund vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling utvärderat olika metoder som syftar till att skapa en mer sammanhållen vårdkedja.

Bland annat testades en metod där den äldre tilldelades en case manager som samordnade all planering inför utskrivning och följde upp vården i hemmet.

De medverkande erbjöds också en gemensam vårdplanering i hemmet.

Studierna visar att de totalt 121 äldre som erbjöds detta upplevde en ökad vårdkvalitet när de fick mer kunskap om vem de skulle vända sig till med olika frågor, berättar ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

– När vi sedan mätte de äldres livstillfredsställelse var det en större andel som upplevde en ökad tillfredsställelse med livet, särskilt med sin funktionsförmåga och psykologiska hälsa, jämfört med de som fick sedvanlig vård och omsorg, säger Helene Berglund.

När vårdplaneringen skedde i hemmet var de äldre mer delaktiga i diskussionerna och kunde lättare göra sin röst hörd än om vårdplaneringen skedde på sjukhuset.

– Min avhandling visar att vi bör ha större uppmärksamhet på hur äldre kan få ökat inflytande över den dagliga vården och omsorgen i hemmet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Avhandlingen

Disputationen äger rum den 7 mars.

Här kan du läsa mer om Helene Berglunds avhandling.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas