Vårdgivarna följer inte lagen – struntar i äldres rättigheter
Nyheter | samordning
Vårdgivarna bryter mot lagen. Foto Colourbox

Vårdgivarna följer inte lagen – struntar i äldres rättigheter

Landets multisjuka äldre har rätt till en kontaktperson som samordnar deras vård. Men de får det inte. Det visar en granskning som Socialstyrelsen har gjort.

Publicerad 2012-08-17

Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrades den 1 juli 2010 har patienter som behöver det rätt att få en fast vårdkontakt som kan samordna vårdinsatserna och exempelvis sköta kontakter med socialtjänsten och Försäkringskassan.

– Patienter som har flera sjukdomar samtidigt och svårt att klara sig själva måste ofta ha kontakt med många olika vårdgivare. Att de får hjälp med att hålla ihop vården kan vara avgörande för deras säkerhet och trygghet, säger utredaren Thomas Malm.

Berör stor grupp
Men det fungerar dåligt. Trots att två år har gått sedan lagen skärptes uppger mindre än hälften av vårdgivarna att de har haft patienter som fått nytta av bestämmelsen.

– Lagändringen är fortfarande ganska ny, men med tanke på hur stor gruppen äldre och multisjuka är borde fler ha behövt hjälp med att samordna sin vård, säger Thomas Malm, utredare på Socialstyrelsen.

Måste utbilda
Socialstyrelsens utvärdering visar att många verksamheter inte har rutiner för hur den ska fungera i praktiken.

– Vårdgivarna behöver utbilda sin personal, informera patienterna och säkerställa hur en fast vårdkontakt kan fungera i deras verksamhet. Det är avgörande för att patienterna ska få nytta av sina stärkta rättigheter, säger Ann Holmberg, enhetschef på Socialstyrelsen.

SPF utreder
SPF har länge pekat på att en dirigent saknas i vården av sjukaste äldre. Eftersom alltför lite har hänt när det gäller kommunernas och landstingens förmåga att samverka kräver SPF att vården samlas under en enda huvudman.

Nyligen tillsatte organisationen också en arbetsgrupp som ska bidra till att utveckla vårdpolitiken.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fast vårdkontakt

Av de undersökta kommunerna har drygt 30 procent haft någon patient med fast vårdkontakt inom hemsjukvården. Motsvarande siffra för de undersökta vårdcentralerna är knappt 40 procent.

  • Endast 14 procent av kommunerna, 20 procent av vårdcentralerna och 4 av de 19 landsting som har svarat på Socialstyrelsens enkät har tagit fram rutiner för hur en fast vårdkontakt ska arbeta.
  • 11 av 19 landsting har informerat sin personal om lagändringen.
  • 9 av 19 landsting har på något sätt informerat allmänheten om rätten till fast vårdkontakt.

Socialstyrelsen har tagit fram handboken ”Min guide till säker vård” som kan delas ut till patienterna.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas