Vill lagstifta fram en bättre vård
Nyheter | Äldrelag

Vill lagstifta fram en bättre vård

Seniorer måste bli sedda tidigare, så att de får det stöd de behöver – i tid.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-03

Det framhåller Centern i ett nytt vårdprogram som innehåller ett förslag om att alla personer över 65 ska erbjudas hembesök efter behov.

Många äldre lider i tysthet – både av psykisk och av fysisk ohälsa. Det kan handla om alltifrån långvariga depressioner som aldrig upptäcks till gamla människor som hamnar i kläm mellan vården och omsorgen, konstaterar partiledaren Annie Lööf och Sofia Nilsson som är riksdagsledamot, sjuksköterska och ansvarig för det nya vårdprogrammet.

Vill se ”liberala reformer”

”Det är uppenbart att det behövs ett nytänk och liberala reformer för att klara de utmaningar som vi har framför oss. Därför vill vi nu utveckla vår berättelse och helhetsperspektiv på hur vården och omsorgen kan förbättras.”

Sofia Nilsson på Centerpartiets hemsida.

Dölj faktaruta

Samhället måste därför bli bättre både på att förebygga ohälsa och att skapa en tryggare vård och omsorg, skriver de båda i en debattartikel på expressen.se.

– Vi vill införa ett äldrehälsovårdsprogram som innebär att alla personer över 65 erbjuds hembesök efter behov. Genom att förbättra det förebyggande arbetet redan i pensionsåldern kan både fysiska och psykiska besvär upptäckas tidigt, skriver Annie Lööf och Sofia Nilsson.

Ett brett samtal

Ett program kan innehålla samtal om kost, motion, hur man förhindrar fallskador och vilka vaccinationer man bör ta.

– Ett exempel på en konkret åtgärd för att förebygga och förbättra både psykisk och fysisk hälsa är gruppträning, ett sätt att stärka kroppen samtidigt som man skaffar nya vänner.

Mellan stolarna

Centerpartiet vill också ha en äldrelag. Syftet är att skapa en bättre kontinuitet för de äldre.

– Vården och omsorgen kring äldre måste bli tryggare och hänga samman bättre. Olika lagstiftningar styr i dag hur och var man får vård, vilket gör många hamnar mellan stolarna.

Samverkande grupp

Genom en äldrelag kan den hemsjukvård och personliga omvårdnad som i dag utförs under olika lagstiftningar sammanföras till en insats som kallas ”hemvård”, fortsätter Lööf och Nilsson.

– Hemvården ska bestå av en multiprofessionell grupp av exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och dietist. Dessa hemvårdsgrupper blir för äldre hemmaboende första vårdkontakten och länken till sjukvården. Det skapar den viktiga kontinuitet som äldre behöver, men också möjligheter att bo kvar hemma längre för de som vill.

Stämma i september

Sjukvårdsprogrammet är ett av fem politikprogram som Centerns partistyrelse presenterar inför stämman i Karlstad den 26–29 september.

521 ombud ska då behandla programmen och dessutom 742 motioner.

Dölj faktaruta

Ytterligare ett förslag i vårdprogrammet är att införa fritt sjukhusval inom slutenvården.

Patienten ska få information från vårdgivaren om hur kötiderna ser ut vid landets sjukhus och sedan kunna välja.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas