Centern lovar lika skatt på lön och pension
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018
Annie Lööf.

Centern lovar lika skatt på lön och pension

Centerpartiet ställer sig bakom kravet på lika skatt på lön och pension. Det säger partiledaren Annie Lööf till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2018-07-02

Lagom till Almedalen presenterar Centerpartiet en rapport om sin äldrepolitik.

– Den lägger grunden för vår valrörelse när det gäller äldrefrågor, säger Annie Lööf i en exklusiv intervju för Senioren.

Behov av helhet

Rapporten har fått namnet ”Trygghet och valfrihet” och är den första sammanställningen av Centerpartiets seniorpolitik i sin helhet.

– Vi har mött en stor efterfrågan bland seniorer i partiet att en rapport behövs som visar vår seniorpolitik i sin helhet. Vårt seniornätverk har också varit delaktigt i att ta fram rapporten, säger Annie Lööf.

Partiet har arbetat fram rapporten under våren.

– Vi har ett seniornätverk i Centerpartiet med aktiva seniorer i hela landet som också jobbar lokalt och regionalt. De har varit med i framtagande av rapporten.

Seniorer i riksdagen

– Vi har också som uttalat mål i vår valstrategi att öka antalet seniorer i våra olika politiska församlingar, fortsätter Annie Lööf.

– Vi ska vara en stark kraft för hela samhället och då måste vi också nyttja äldres kompetens och erfarenhet.

Men det målet uppnår varken Centern eller övriga riksdagspartier. Hur ser du på det?

– Vi behöver bli bättre på att uppmuntra dem och lyfta dem på våra listor. Vi jobbar med det här kontinuerligt.

Lika skatt

Processen har lett partiet i en riktning som SPF Seniorerna har krävt länge.
– Det vi nu skriver som är nytt för att det är så tydligt är att inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete ska beskattas lika.

Går ni till val på det löftet?
– Ja, det gör vi.

Varför just nu?
– Vi märker att det har skapat så mycket frustration och så stor känsla av orättvisa hos många seniorer. Därför blir det nu en viktig del för Centerpartiet framåt.

Förebyggande

Rapporten innehåller ett nytt förslag om ett särskilt förebyggande äldrehälsovårdsprogram på nationell nivå.

I rapporten beskrivs behov av förbättringar när det gäller äldres möjlighet att ha råd med fullgod tandvård, att vaccinationsprogram blir effektivare och att ”äldre får tillgång till effektiva screeningprogram för att upptäcka sjukdom”.

Vad särskiljer Centerpartiets äldrepolitik från allianspartiernas?
– Vi ligger nära varandra i de flesta frågor. Men Centern har kanske längst stått upp för att slå vakt om valfriheten i välfärden och att välja hemtjänst och särskilt boende och att utveckla RUT-tjänster.

Almedalen väntar. På onsdagen är det Centerpartiets dag. Tänker du tala om seniorer?
– Talet är inte klart än. Men självklart kommer seniorpolitik finnas med under Almedalsveckan och framför allt under valrörelsen.
– Rapporten kommer vi att använda under hela valrörelsen. Vi kommer att söka väljarnas stöd för förslagen i rapporten.

Kan väljarna förvänta sig fler äldrepolitiska besked och löften före valet?

– Ja, absolut. Vi presenterar vårt valmanifest i augusti. Då specificerar vi ytterligare förslag som vi går till val på för nästa mandatperiod.

Ni väljer att släppa rapporten till Senioren som första tidning. Varför?

– Vi har många erfarna seniorer inom Centerpartiet. SPF har tidigare letts av centerpartister. De har varit väldigt viktiga för partiets idéutveckling på det här området. När vi vill prata med seniorer känns det naturligt att släppa den här rapporten exklusivt till just Senioren.

Förslag i rapporten

Centerpartiets tiosidiga rapport om sin seniorpolitik fokuserar fem områden – vård och omsorg, ekonomi och arbete, trygghetsfrågor, bostäder och civilsamhälle.

Tre av förslagen:

För att fler patienter ska kunna få fast läkarkontakt ska läkare få möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala.

Inför en ny öppen vårdform så att fler äldre med lättare psykisk ohälsa ”snabbt och utan remiss” ska kunna få hjälp.

Utred ett utvidgat RUT-avdrag för äldre

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-07-02
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas