Landets seniorer: Ta bort pensionärsskatten till årsskiftet
Nyheter | Pensionärsskatten
SPF Seniorernas pensionärsskattekalkylator.

Landets seniorer: Ta bort pensionärsskatten till årsskiftet

Ett av regeringen sista beslut var att ta bort pensionärsskatten i två steg – 2019 och 2020. Ta allt direkt istället, kräver nu pensionärsorganisationerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-13

I budgetpropositionen för 2018 aviserade och budgeterade S+MP-regeringen för att skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension i sin helhet ska vara borttagen till 2020.

Regeringen sa också att den återstående skattesänkningen bör göras i två steg – med den första sänkningen 2019 och den andra 2020.

Allt direkt

Nu har de stora rikstäckande pensionärsorganisationerna fått tycka till om hur det första steget skulle kunna se ut.

”Vi ställer oss positiva till förslaget om att stärka det förhöjda grundavdraget ytterligare för personer som är 65 år eller äldre som ett steg mot att nå lika beskattning av löneinkomst och pensionsinkomst”, skriver SPF Seniorerna, PRO, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet Pensionärsgemenskap i sitt gemensamma remissvar.

”Förslaget bör dock finnas med i budgetpropositionen för 2019 så att skillnaden i beskattning försvinner redan nästa år.”

Alltför svårt

Organisationerna passar på att understryka hur krångligt skattesystemet har blivit.

På grund av jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag för äldre har skattesystemet blivit allt krångligare och svårare att förstå, skriver man.

Det som idag uppfattas som orättvisor i skattesystemet kan också leda till att förtroendet minskar ytterligare.

”Ett allt för komplicerat skatte- och pensionssystem kan bidra till att det blir svårt för den enskilde att ta medvetna beslut om sin pensionsavgång vilket inte bara kan få negativa konsekvenser för individen utan även samhällsekonomiska”, fortsätter organisationerna.

Klyftor ökar

Dessutom fördjupar förslaget orättvisor pensionärer emellan.

Eftersom det förhöjda grundavdraget inte är riktat till pensionärer, utan även löntagare som är äldre än 65 år, bidrar det till att öka klyftorna bland äldre eftersom jobbskatteavdraget är dubbelt efter 65 år, menar man.

Många av förändringarna i skattesystemet under senare tid har inneburit att de ekonomiska skillnaderna har ökat:

”Jobbskatteavdragen har till exempel varit starkt bidragande till att antalet pensionärer med låg ekonomisk standard har ökat i Sverige.”

Kräver översyn

Slutsatsen blir att skattesystemet bör ses över.

”Det behövs därför en översyn av såväl inkomstskatter, kapitalskatter samt indirekta skatter för att det ska bli lättare att förstå för gemene man och stärka skattesystemets legitimitet och därmed viljan att betala skatt.”

Hela välfärden

Ytterligare ett syfte med en sådan översyn av skattesystemet bör vara att trygga finansieringen av välfärden.

Det ”är viktigt när en större andel av befolkningen består av äldre, vilket bland annat kan antas öka behovet av vård och omsorg”.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas