Moderaternas valmanifest: lika skatt ”bör” införas
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018
Moderatledaren Ulf Kristersson.

Moderaternas valmanifest: lika skatt ”bör” införas

Moderaternas valmanifest innehåller en rad äldrepolitiska förslag, de flesta kända sedan tidigare.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-21

Partiets offentliggjorde sitt valmanifest i lördags (18/8). Ett 41 sidor långt dokument om ”vad som behöver göras de kommande fyra åren”.

Jobb, integration och lag och ordning är de tre stora områdena. Cirka 200 förslag går att hitta i valmanifest, men en hel del av dem riktar in sig på äldres vardag.

Bör, inte ska

Som väntat ingår förslag om sänkt skatt för pensionärer.

Beskedet om lika skatt formuleras med det mindre bindande ”bör” i stället för ”ska” – ”Pension och lön bör beskattas lika.”

Detta trots att partiet under våren och sommaren har försäkrat att ett kommande sjätte jobbskatteavdrag ska införas parallellt med en så stor skattesänkning till pensionärer att någon klyfta inte längre kommer att finnas.

Från 64 år

Partiet har också med det gamla förslaget om ett utbyggt jobbskatteavdrag för äldre som vill fortsätta arbeta. Det ska gälla från 64 år, jämfört med dagens 65 år.

I linje med tidigare besked och överenskommelser med partierna i den parlamentariska Pensionsgruppen skriver Moderaterna i valmanifestet också att grundskyddet för pensionärer ska förbättras.

Villkor

Moderaterna konstaterar vidare – också i likhet med alla andra riksdagspartier – att välfärden kräver att ”betydande resurser” måste tillföras landets kommuner.

”Det behövs för att upprätthålla kvaliteten i vård, skola och omsorg, men också för att undvika höjda kommunalskatter”, skriver man.

Men, betonar Moderaterna, för att säkerställa att utökade statsbidrag går till ”välfärdens kärna och inte bidrag kommer vi att villkora delar av dem för att minska bidragskostnaderna och stärka språkundervisningen för invandrare”.

Bara de kommuner som vidtar åtgärder som minskar bidragsberoendet och stärker integrationen kommer att få del av statsbidragen.

Sjukvård

Liksom för övriga riksdagspartier har Moderaternas valmanifest ett långt avsnitt om sjukvård och omsorg, enligt många undersökningar väljarnas viktigaste fråga.

Förslagen är kända sedan tidigare: Den så kallade kömiljarden ska återinföras men utvecklas för att korta vårdköer.

Primärvården behöver reform – den nära vården måste byggas ut: ”Barnfamiljer och äldre ska inte tvingas till akuten för att det inte går att få tid hos vårdcentralen.”

Vårdgarantin ska förstärkas och alla patienter ska ha ”en fast vårdkontakt”.

Sanktioner

Äldreomsorgen har ett eget avsnitt, med förslag som känns igen delvis från andra allianspartier men också från regeringshåll.

  • Äldreomsorgen ska vara ”värdig” och för att uppnå det lovar partiet en ”kraftig och generell förstärkning” genom ”mer pengar till kommunerna”.
  • En sammanhållen vård för de mest sjuka ska ”prioriteras”. Biståndsbedömningen ska förenklas så att äldre snabbare ska kunna få hemtjänst.
  • Den mobila hemsjukvården ska stärkas.
  • Digitala verktyg i äldreomsorgen ska främjas – utan att göra avkall på den personliga integriteten.

Moderaterna vill också se nationella kvalitetskrav för äldreomsorgen ”med skärpta sanktioner mot dåliga verksamheter”.

Gardering

Ett valmanifest är en beskrivning av partiets målsättning för de kommande fyra åren. Men många partier värjer sig för att ha bindande beskrivningar.

När Moderatledaren Ulf Kristersson presenterade manifestet var han tydligt med just detta: det komplicerade parlamentariska läget innebär att kompromisser måste till och att punkterna i valmanifestet därför inte ska ses som ”löften” utan som ”förslag”.

Fler förslag

  • M vill tredubbla rutavdraget till 75 000 kronor per person och år.
  • Flyttskatterna ska ”ses över”.
  • Generationsväxlingar och ägarskiften av företag ska underlättas.
  • Åldersgränsen för studiemedel ska höjas.
  • Straffet för bostadsinbrott ska skärpas till fängelse i minst ett år.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas