SPF Seniorerna: Positivt med skattesänkning
Nyheter | Budget 2019
Eva Eriksson. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

SPF Seniorerna: Positivt med skattesänkning

- Det är positivt att det ingår en skattesänkning som alla pensionärer får ta del av och som innebär ett större tillskott för många seniorer, i jämförelse med övergångsbudgeten.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-12

Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget för 2019.

– Vi förutsätter att ytterligare jobbskatteavdrag, precis som i detta fall, åtföljs av motsvarande skattelättnad för oss seniorer. Vi menar också att avskaffandet av den särskilda löneskatten för 65 år och äldre är en tydlig signal om att underlätta för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Efterfrågat

Eva Eriksson ser också positivt på vård- och omsorgsåtgärder som finns i budgeten, men understryker samtidigt att hon saknar vissa satsningar för att möta en befolkning med allt fler äldre.

– Vi välkomnar att man öppnar för en primärvårdsreform, kortare vårdköer och att det ingår en satsning på specialistsjuksköterskor.

Åtgärder för bättre personalkontinuitet och fler platser på särskilda boenden är också något SPF Seniorerna vill se, liksom utlovade stimulanser till fler trygghetsbostäder.

Mycket fattas

– Men mot bakgrund att vi blir fler och fler äldre i Sverige så saknar vi satsningar på geriatrisk kompetens i vård och omsorg, på att motverka äldres psykiska ohälsa och på mer forskning kring äldres sjukdomar, säger Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas