Sänkt skatt för pensionärer – och nytt jobbskatteavdrag
Nyheter | Budget 2019

Sänkt skatt för pensionärer – och nytt jobbskatteavdrag

Från årsskiftet sänks pensionärsskatten med fem miljarder. Samtidigt införs ett sjätte jobbskatteavdrag värt tio miljarder.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-12

Det är två av besluten i den budgetmotion som Moderaterna och Kristdemokraterna har lagt fram gemensamt och som riksdagen sa ja till på onsdagseftermiddagen (12/12).

Detta sedan Sverigedemokraterna röstat för, medan Centerpartiet och Liberalerna som väntat valde att lägga ner sina röster.

Klyftan kvar

För att få bort hela skillnaden i skatt på lön och pension måste därmed kommande regering sänka pensionärsskatten ytterligare, något som inte kan genomföras förrän tidigast 1 januari 2020.

Enligt SPF Seniorernas analys av M+KD-budgeten kommer pensionärer med 25 000 kronor och uppåt att fortsätta betala högre skatt än löntagare med samma inkomst.

Kristdemokraterna gick till val på att omedelbart införa lika skatt, alltså redan 1 januari 2019. Moderaterna lovade att genomföra lika skatt under mandatperioden.

Slopad löneskatt

M+KD-budgeten innehåller en rad äldrepolitiska reformer.

Ytterligare en ekonomisk förändring gäller löneskatten för äldre som nu försvinner från och med den 1 juli.

Äldreboende

Den vinnande budgeten innehåller några utredningar. Bland annat av ett mer generöst RUT-avdrag för äldre och en äldreboendegaranti för 85-plussare med hemtjänst.

M och KD vill med budgeten utöka investeringsstödet till äldrebostäder. Kommunerna ska också få stimulansmedel för att underlätta och möjliggöra fler trygghetsboenden.

Man vill också införa ett prestationsbaserat bidrag till kommuner som förser äldre med plats i biståndsbedömt boende.

Mot ensamhet

Den vinnande budgeten genomför också det tidigare beslutade så kallade ”Äldrelyftet” i samverkan med de stora pensionärsorganisationerna och idrottsrörelsen.

Likaså finns medel avsatta till organisationer som bryter äldres ofrivilliga ensamhet och isolering.

Välfärden

Övergångsbudgeten, som alltså röstades ned, innehöll ett anslag på 2,5 miljarder kronor till bland annat bemanning i äldreomsorgen. Den posten finns inte med i M+KD-budgeten.

Kommunerna får ett förstärkt bidrag med 3,5 miljarder.

För att korta vårdköer återinför M och KD den så kallade kömiljarden, men dubblar den till två miljarder för 2019.

M-KD-budgeten i korthet

Skattesänkningar:
Sänkt skatt för pensionärer – 5,2 miljarder
Sänkt löneskatt för äldre – 0,7 miljarder
Färre ska betala statlig löneskatt – 4,0 miljarder
Slopad flygskatt – 0,7 miljarder
Bensinskatten höjs i lägre takt än i övergångsregeringens förslag – 0,5 miljarder

Satsningar:
Kommunbidrag – 3,5 miljarder
Kortare vårdköer – 2,0 miljarder

Nedskärningar:
Slopade byggsubventioner – 2,3 miljarder
Avskaffad avdragsrätt för fackavgifter – 2,2 miljarder
Arbetsmarknadsåtgärder – 5,4 miljarder
Miljö- och klimat – 1,6 miljarder

Siffrorna är i jämförelse med budgeten från övergångsregeringen som medvetet avstått från nya satsningar

Källa: DN

Dölj faktaruta

sänkning, sänkt, pension, tjänstepension, kpa

Några exempel

Ju högre pension desto högre skattesänkning.
Pensioner över 30 000 kronor i månaden får en skattesänkning på cirka 600 kronor medan de med låga pensioner får en hundralapp i lägre skatt.

Skatten sänks på alla pensionsinkomster, till skillnad från den nedröstade övergångsbudgeten, med vilken skatten skulle ha sänkts på pensioner över 17 000 kronor.

Den vars pension uppgår till 22 000 kronor i månaden får sänkt skatt med 211 kronor i månaden.

Fler exempel:
Pension: 12 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 67 kronor
Pension 15 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 118 kronor
Pension 20 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 150 kronor.
Pension 25 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 345 kronor.
Pension 30 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 567 kronor.
Pension 35 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 664 kronor.

Källa: Expressen och Dagens Industri

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-12-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas