Då vill partierna införa lika skatt
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

Då vill partierna införa lika skatt

1 januari 2019, 1 januari 2020, någon gång under mandatperioden, stegvis utan bortre datum. Det är partiernas svar på frågan om när Sverige återinför lika skatt på lön och pension.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-17

Det visar SPF Seniorernas valenkät som nu blir offentlig på förbundets hemsida.

Förbundet kommer under valrörelsen att redovisa riksdagspartiernas svar på en rad frågor inom ekonomi, boende och vård och omsorg.

Lika skatt på lön och pension är första frågan ut. Lika skatt är också ett av SPF Seniorernas viktigaste valkrav – precis som i valrörelserna 2014 och 2010.

Enkel fråga

Förbundet har ställt de åtta riksdagspartierna mot väggen med en rak fråga:

”Tänker ditt parti minska skillnaden i skatt på pensionsinkomster och löneinkomster under kommande mandatperiod, i så fall hur och när?”

Bra betyg

Och svaren skiftar, även om partierna över tid allt mer tycks dra åt samma håll. Samtliga partier får också antingen betyget ”Mycket väl godkänt” eller ”Väl godkänt”, ingen ges bara ”Godkänt” eller ”Icke godkänt”.

• Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill införa lika skatt 1 januari 2019.
• Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger att lika skatt ska införas 1 januari 2020.
• Moderaterna uppger att lika skatt ska bli verklighet under kommande mandatperiod 2019-2022.
• Liberalerna och Centerpartiet vill utjämna klyftan stegvis, men vill inte ange ett datum för när det kan ske.

Drivit hårt

Frågan om lika skatt på lön och pension uppkom 2007 då alliansregeringen genomförde en rad skattesänkningar till löntagare, så kallade jobbskatteavdrag.

Sedan dess har SPF Seniorerna, och övriga pensionärsorganisationer, krävt att skatten ska vara lika.

Bedöma själv

På SPF Seniorernas hemsida finns en bakgrund till att förbundet har lika skatt-frågan som en av sina viktigaste. Här tolkas och betygsätts också partiernas svar.

Dessutom får partierna komma till tals med sina svar.

Bara för läsaren att själv bedöma vad man anser om partiernas politik och argument – och om man anser att SPF Seniorerna har satt ett korrekt betyg.

Valenkäten

Här hittar du svaren och betygen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-17
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas