Nyheter | Valet 2018 | valet 2018

Pensioner, skatt och bostadstillägg – Så tycker partierna

Ska man få bostadstillägg fast att man har en sommarstuga? Och ska det löna sig att ha arbetat? Senioren har frågat riksdagspartierna om pensioner.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-20

Följande frågor har samtliga riksdagspartier fått svara på: 1. Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen? 2. Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension? 3. Tänker ni höja taket i bostadstillägget? 4. Är det rimligt att man missar bostadstillägg om man har ett fritidshus? 5. Ska det löna sig att ha arbetat?

Socialdemokraterna

Fredrik Lundh Sammeli,
ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott och ledamot i pensionsgruppen.

Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen?
– Vi har gjort mycket. 2018 sänktes inkomstskatten för personer över 65 år med upp till 5 000 kronor per år samtidigt som vi höjde bostadstillägget. Vi har även höjt tandvårdsbidraget och infört avgiftsfri öppenvård för dem som är äldre än 85 år. Vi är fast beslutna att förbättra grundskyddet.
Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension?
– Ja. Senast 2020 ska den orättvisa pensionärsskatten vara avskaffad. Det är ett tydligt löfte.
Tänker ni höja taket i bostadstillägget?
– Vi behöver absolut göra mer för de pensionärer som har det tuffast, exakt hur kommer Pensionsgruppens förslag att visa.
Är det rimligt att man missar bostadstillägg om man har ett fritidshus?
– Vi behöver göra mer.
Ska det löna sig att ha arbetat?
– Grundskyddsutredningen ska föreslå att på bästa möjliga sätt göra en förbättring för de som har det tufft, men att samtidigt se till att det lönar sig att ha arbetat.

Vänsterpartiet

Ali Esbati,
ekonomisk-politisk talesperson.

Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen?
Garantipensionen måste ge trygghet för de fattigaste pensionärerna. Den ska följa löneutvecklingen i stället för konsumentprisindex.
Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension?
– Ja. Högre skatt på pensioner ska vara helt borta år 2020.
Tänker ni höja taket i bostadstillägget?
– Ja, taket för BTP måste följa utvecklingen av hyror. Men bostadstillägget ska inte gå till överhyror som måste stoppas.
Är det rimligt att man missar bostadstillägg om man har ett fritidshus?
– Redan nu kan man få BTP även om man har exempelvis ett fritidshus, det är bara det att BTP minskas något. Gränsen för besparingar är idag 100 000 kronor för när BTP börjar minska. Denna gräns kan behöva justeras.
Ska det löna sig att ha arbetat?
– Även efter ett långt yrkesliv kan det för en hel del bli omöjligt att nå över garantipensionen. Det bör finnas ett respektavstånd, men det avståndet ska skapas genom att den allmänna pensionen höjs. Pensionssystemet bör vara uppbyggt så att det går att leva på sin pension.

Miljöpartiet

Janine Alm Ericson och Rickard Persson
ekonomisk-politisk talesperson respektive ledamot i pensionsgruppen.
Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen?
Sedan 2014 har vi i regeringen sänkt skatten för pensionärer i två steg med fokus på de med lägst pension och även höjt bostadstillägget i två steg. Detta är verkliga reformer som genomförts och inte förhoppningar om möjliga reformer.
Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension?
– Ja. Skatteskillnaden ska bort 2020.
Tänker ni höja taket i bostadstillägget?
– Vi vill förbättra situationen för dem som har det tuffast och öka jämställdheten. Grundskyddet där bland annat bostadstillägget ingår måste förbättras.
Är det rimligt att man missar bostadstillägg om man har ett fritidshus?
– Vi har idag inte ett sådant förslag. Vi har hittills prioriterat andra reformer med fokus på de pensionärer som har det tuffast och att öka den ekonomiska jämställdheten.
Ska det löna sig att ha arbetat?
– Vi har inte tagit ställning. Men det är viktigt att det märks på pensionen att den blir bättre för den som arbetat. Samtidigt är det bekymmersamt att så många lever så fattigt. Politiken måste hitta lösningar på båda dessa delar

Liberalerna

Mats Persson,
ekonomisk-politisk talesperson och ledamot i pensionsgruppen.
Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen?
Det är för många som inte har råd med besök hos tandläkaren och andra viktiga utgifter. Därför vill vi höja bostadtillägget och garantipensionerna.
Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension?
– Ja, vi vill stegvis minska skillnaden. Vi kan inte säga exakt år. Det här har hög prioritet, men måste vägas mot budgetutrymmet och mot andra viktiga reformer som att till exempel höja bostadstilllägget eller förbättra tandvårdsstödet.
Tänker ni höja taket i bostadstillägget?
– Ja. Det är ett mycket bra sätt att snabbt förstärka ekonomin för dem med låga pensioner.
Är det rimligt att man missar bostadstillägg om man har ett fritidshus?
– Vi är öppna för att göra om beräkningarna.
Ska det löna sig att ha arbetat?
– Med en politik för att människor ska komma i arbete, som underlättar och gynnar både att man börjar sitt arbetsliv tidigt och att man inte tvingas lämna det i förtid, kan pensionerna öka. För att uppmuntra fler att jobba längre vill vi sänka skatten för den som arbetar efter 63 års ålder.

Moderaterna

Elisabeth Svantesson,
ekonomisk-politisk talesperson, partiets 2:a vice ordförande.
Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen?
– Pensionärer som har jobbat ett helt liv ska inte vara fattiga. Det måste dock vara skillnad i pension mellan dem som har arbetat ett helt liv och de som inte har gjort det. Vi vill sänka skatten på pensionen men också förstärka grundskyddet för de sämst ställda pensionärerna.
Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension?
– Vi kommer att sänka skatten på pensioner både 2019 och 2020, lika mycket som regeringen nu utlovar.
Tänker ni höja taket i bostadstillägget?
– Vi utesluter inte att förbättrade villkor för BTP kan vara en del i ett paket för att stärka pensionärernas ekonomi.
Är det rimligt att man missar bostadstillägg om man har ett fritidshus?
– Vi vill invänta Grundskyddsutredningens beslut innan vi tar ställning.
Ska det löna sig att ha arbetat?
– Pensionsgruppen är överens om att respektavståndet ska upprätthållas även med Grundskyddsutredningens förslag. För oss är det viktigt att Grundskyddsutredningens förslag inte ska minska respektavståndet.

Sverigedemokraterna

Oscar Sjöstedt,
ekonomi-politisk talesperson.
Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen?
– Samtliga pensionärer ska garanteras en nivå som motsvarar 60 procent av medianlönen. Den viktigaste åtgärden är en höjning av garantipensionen med 1 000 kronor i månaden.
Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension?
– Ja, vi har under flera år budgeterat för att pensionärsskatten ska avskaffas helt.
Tänker ni höja taket i bostadstillägget?
– Ja, vi vill höja BTP till 6 000 kronor per månad för pensionärer. I dagens bostadsmarknad ser vi hur hyrorna alltjämt ökar, framförallt i större städer. Vi ökar därför bostadstillägget i syfte att ge äldre möjligheten att bo kvar i sina hem.
Är det rimligt att man missar bostadstillägg om man har ett fritidshus?
– Vi har inga förslag på att göra något där i nuläget.
Ska det löna sig att ha arbetat?
– Vårt mål är att Sverige inte ska ha några fattigpensionärer. Detta medför att respektavståndet kan minska på kort sikt. Däremot föreslår vi sänkt skatt på populära sparformer som Investeringssparkontot (ISK). Detta i syfte att arbete och sparande ska löna sig.

Kristdemokraterna

Jakob Forssmed,
ekonomisk-politisk talesperson.

Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen?
– Vi vill ta bort den så kallade pensionärsskatten redan i år och höja bostadstillägget – det maximala beloppet höjer vi till 7 965 kronor för ensamstående samt till 4 032 kronor för sammanboende.
Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension?
– Ja, klyftan ska bort omgående.
Tänker ni höja taket i bostadstillägget?
– Ja, vi föreslår att hyrestaket höjs till 7 500 kronor och att tilläggsbeloppet för BTP höjs med 500 kronor per månad för ensam-stående respektive 300 kronor per person och månad för sammanboende.
Är det rimligt att man missar bostadstillägg om man har ett fritidshus?
– Det är rimligt att se över hur fritidshus räknas med i förmögenhetsberäkningen. Förmögenheten på banken borde dock fortsatt räknas med, för att BTP-systemet ska nå dem som mest behöver det.
Ska det löna sig att ha arbetat?
– Det ska alltid löna sig att ha arbetat. Men det är också viktigt att förbättra situationen för de många pensionärer som har små ekonomiska marginaler.

Centerpartiet – kan du läsa om här

Solveig Zander

Enkät: Jan Arleij

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-20
senioren-nr-2
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 2 / 2018. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas