Pensionärer kritiska: Meningslöst att ha jobbat 40 år
Nyheter | Pensioner

Pensionärer kritiska: Meningslöst att ha jobbat 40 år

Det är välkommet med förbättringar för de sämst ställda. Men den som arbetat i 40 år får nu samma nettopension som en garantipensionär.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-07

Landets tre största pensionärsorganisationer är överens i sin kritik av grundskyddsutredningens förslag som presenterades i början av mars.

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson säger att förändringarna – höjd garantipension och höjt bostadstillägg – är bra i sig, men sannolikt medför att många pensionärer ”upplever att det varit meningslöst att ha arbetat under många år”.

Tilliten försvagas

När politikerna enbart justerar upp grundskyddet minskar nämligen det så kallade respektavståndet än mer.

Det innebär att en snittpensionär som arbetat heltid i 40 år kommer då att ha ungefär samma disponibla inkomst som en som aldrig arbetat, på omkring 13 500 kronor.

Eva Eriksson.

– Det är orimligt och det är inte konstigt att tilliten till systemet blir allt lägre. Ett ofrånkomligt nästa steg är att politikerna nu tar sitt ansvar och förändrar även andra delar av pensionssystemet – allt annat vore otillräckligt, säger Eva Eriksson.

Jättejobb väntar

Berit Bölander, ordförande för SKPF Pensionärerna, håller med om kritiken mot att respektavståndet offras.

Berit Bölander.

– Det finns även andra saker som är olösta i utredningen som kan få stora konsekvenser för våra medlemmars ekonomi. Därför har vi i pensionärsförbunden ett jättejobb framför oss att se till att våra medlemmars intressen inte glöms bort i det fortsatta arbetet.

Fattigdom ökar

PROs ordförande Christina Tallberg betonar att en ”förbättring av de lägsta pensionerna är helt nödvändig för att minska de ekonomiska klyftorna”.

– Men det behöver skjutas till mer pengar. Förslaget omfördelar resurser mellan dem som har det sämst ställt. Det är ingen bra lösning.

– Vi hade också önskat att garantipension och bostadstillägg ska följa med inkomst- och kostnadsutvecklingen. Utan förslag om indexering riskerar klyftorna och äldrefattigdomen att öka igen. Det är ingen betjänt av, säger Christina Tallberg.

Christina Tallberg.
Jan Arleij
Publicerad 2018-03-07
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas