Garantipension kan ge mer än pension efter 40 års arbete
Nyheter | Pensioner
Foto: Jan Sluimer / Colourbox

Garantipension kan ge mer än pension efter 40 års arbete

När de sämst ställda pensionärerna snart ska få det bättre kan effekten bli att den som jobbat 40 år får mindre att röra sig med än den som aldrig har lönearbetat. Det visar nya uträkningar från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-15

SPF Seniorerna har länge krävt att pensionssystemet måste utvärderas i grunden. Effekter som att pensionärer efter ett långt och hårt arbetsliv ska få mindre i plånboken än pensionärer som inte har jobbat alls anser man vara helt oacceptabelt.

Därmed inte sagt att de sämst ställda pensionärerna inte också måste få ett lyft. SPF Seniorerna driver sedan flera år att exempelvis bostadstillägget måste höjas kraftigt. Risken för relativ fattigdom måste tryckas tillbaka.

Snart besked

Den så kallade Grundskyddsutredningen, vars förslag troligen slutförhandlas inom den parlamentariska Pensionsgruppen idag torsdag (15/2), innehåller enligt DN tre förändringar som kommer att förbättra läget för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.

1. Garantipensionen höjs från 8 076 kronor med ett tillägg på som mest 1 000 kronor i månaden före skatt.
2. Högsta bostadstillägget höjs från 5 560 kronor till runt 6 200 kronor.
3. Garantipensionärer ska kunna höja pensionsinkomsten med eget arbete utan att garantipensionen sänks.

”Fel i systemet”

Anna Eriksson, SPF Seniorernas expert på pensioner, har räknat ut vad som händer om förändringarna genomförs 1 januari 2019. Uträkningarna jämför garantipensionen med den pension som man får om man är född 1942, har jobbat i 40 år i ett vanligt yrke som exempelvis vårdbiträde eller fastighetsskötare, och gått i pension vid 65 år.

En svensk snittpensionär har idag – efter 40 års arbete – 13 750 kronor att röra sig med efter skatt. Nästa år blir det 13 970 kronor.

Utfallet för en garantipensionär – som i räkneexemplet inte har arbetat alls – blir med Grundskyddsutredningens förändringar 2019 netto 14 130 kronor.
Alltså 160 kronor mer i månaden.

– Det visar att det finns stora fel i systemet och det borde politikerna åtgärda. Förtroendet för systemet urholkas när man märker att det inte lönar sig att jobba, säger Anna Eriksson i en kommentar till Expressen.

Större skillnad

För en kvinnlig snittpensionär utan bostadstillägg blir skillnaden ännu större. 40 års arbete som undersköterska eller butiksanställd ger 2019 netto 12 060 kronor i månaden.
Alltså får garantipensionären 2 070 kronor mer i månaden.

– Det är bra att alla med lägst pensioner får det bättre. Nackdelen är att hundratusentals pensionärer som jobbat i 40 år och kanske har tusen kronor mer i månaden än garantipensionärer med fullt bostadstillägg inte innefattas, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson, sakkunnig i pensionsfrågor.

Återstår att se om Pensionsgruppens förslag innehåller något svar på den kritiska fråga som många reser: Ska det inte löna sig att ha jobbat i ett helt yrkesliv?

Besked om den 300-sidiga Grundskyddsutredningens slutliga förslag väntas komma i dagarna.

Fler exempel

Typfall 1: Garantipensionär
Pension efter skatt 2018: 7 140 kronor.
Bostadstillägg 2018: 5 560 kronor.
Total inkomst netto 2018: 12 700 kronor
Pension efter skatt 2019: 7 930 kronor.
Bostadstillägg 2019: 6 200 kronor.
Total inkomst netto 2019: 14 130 kronor.

Typfall 2: Kvinnlig snittpensionär utan bostadstillägg
Pension efter skatt 2018: 11 880 kronor.
Pension efter skatt 2019: 12 060 kronor.

Typfall 3: Kvinnlig snittpensionär med bostadstillägg
Pension efter satt 2018: 11 880 kronor.
Bostadstillägg: 2 260 kronor.
Total inkomst netto 2018: 14 140 kronor.
Pension efter skatt 2019: 12 060 kronor.
Bostadstillägg: 2 880 kronor.
Total inkomst netto 2019: 14 140 14 940 kronor.

Typfall 4: Snittpensionär
Pension efter skatt 2018: 13 750 kronor.
Pension efter skatt 2019: 13 970 kronor.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas