SPF Seniorerna: Svaga förslag för dagens pensionärer
Nyheter | Valet 2018 | Kritiska
Foto Colourbox

SPF Seniorerna: Svaga förslag för dagens pensionärer

Politikerna säger att det ska ha lönat sig att ha arbetat. Men det finns få eller inga förslag som gynnar dagens pensionärer, vilket SPF Seniorerna kritiserar.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-24

SPF Seniorerna har vänt sig till riksdagspartierna med en konkret fråga: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli mer lönsamt i plånboken att ha arbetat – för dagens och framtidens pensionärer?

Bakgrunden är det faktum att en pensionär som arbetat i 40 år med medelinkomst och en pensionär som aldrig arbetat idag har i stort sett samma inkomst efter skatt.

– Gemensamt för Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna är att det i deras svar saknas förslag som skulle göra det mer lönsamt att ha arbetat för de som är pensionärer idag, säger Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna.

Holkas ur

Snarare resonerar de kring höjt grundskydd i linje med Grundskyddsutredningens förslag, som enligt SPF Seniorerna skulle innebära ännu mindre skillnad mellan en pensionär som arbetat och en som inte har arbetat.

Däremot kan både privat sparande och ett längre arbetsliv bidra till en något högre pension för dagens löntagare i framtiden, menar partierna i sina svar.

– Man anar att politikerna tyvärr inte känner något ansvar för den allmänna pensionens urholkning, summerar Anna Eriksson.

Sänka skatten

Kristdemokraterna har inte heller några förslag för att stärka den allmänna pensionen, men däremot höjningar av bostadstillägget som går längre än Grundskyddsutredningen.

Moderaterna framhåller i sitt svar att det är orättvist att det är liten skillnad i pension mellan att ha arbetat och att aldrig ha arbetat, och partiet satsar därför på skattesänkningar för pensionärer.

– Dessa kan visserligen göra det mer lönsamt att ha arbetat i plånboken, men enbart på kort sikt och det saknas förslag som rör pensionssystemet som sådant.

S gör ”medgivande”

Även från Miljöpartiet saknas konkreta förslag men de anser att den allmänna pensionen ska stärkas och att avgiften ska ses över.

Från Socialdemokraterna finns däremot ett konkret förslag, ett pensionstillägg riktat främst till dem pensionsinkomster runt medel. Detta skulle göra det mer lönsamt att ha arbetat på kort sikt och är ett första medgivande på att systemet inte levererar tillräckliga pensioner.

Dåliga betyg

SPF Seniorerna har betygsatt partiernas svar. Här kan du se vilka betyg partierna det blev.

Dölj faktaruta

– Men beräkningar för och detaljer om S-förslaget saknas, det berör inte alla pensionärer och köpkraftstillskottet skulle ätas upp inom några år, säger Anna Eriksson.

Nytt system

I juli kom Socialdemokraterna med ett förslag på att höja pensionsavgiften, men det berör inte pensionsnivåerna för dagens pensionärer.

Vänsterpartiet vill ha ett nytt pensionssystem.

Med partiernas egna ord

Centerpartiet
Grundskyddet, enligt pensionsöverenskommelsen, ska höjas och utformas så att det ger mer till de med lägst pension och det ska alltid löna sig att ha arbetat. Livsinkomsten påverkar pensionen, parterna måste möjliggöra för alla att få högre lön och att kunna arbeta längre och få upp sina löner. I förslaget från pensionsöverenskommelsen är det angeläget att vi snarast höjer pensionsåldern.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna vill ta bort skillnaden i beskattning mellan arbete och pension, vilket innebär att pensionsinkomster kommer beskattas lägre. För dagens pensionärer har vi i pensionsgruppen sett till att stärka garantipensionen med en höjning på 1 000 kr i månaden. Kristdemokraterna vill också höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kr för ensamboende och 300 kr för samboende, samt höja taket till 7 500 kr.

Liberalerna
Det är en tydlig målkonflikt att det å ena sidan ska löna sig att arbeta, å andra sidan att ingen ska ha alltför låg levnadsstandard även om de av olika anledningar inte har arbetat. Men pensionernas nivå bygger både på hur mycket den enskilda människan har arbetat, och på hur många som totalt sett arbetar och betalar till systemet. Med en politik för att människor ska komma i arbete, som underlättar och gynnar både att man börjar sitt arbetsliv tidigt och att man inte tvingas lämna det i förtid, kan pensionerna öka.

Miljöpartiet
Lösningen bör ligga i att den allmänna pensionen stärks. Vi tycker att pensionsåldern bör höjas något i takt med att vi lever längre, det innebär att den allmänna pensionen kommer att bli lite högre. Vi tycker också att pensionsavgiften ska ses över.

Moderaterna
Garantipensionen är viktig för att alla äldre ska ha en trygg tillvaro. Samtidigt måste det löna sig bättre att ha arbetat. Det är inte rättvist att den som jobbat hela livet och den som inte jobbat alls knappt har någon skillnad i pension. Därför genomför vi breda skattesänkningar för alla pensionärer.

Socialdemokraterna
Vi vill att någon som jobbat ett helt liv med låg lön ska få högre pension genom ett tillägg till den allmänna pensionen. Vi vill att det ska ske under nästa mandatperiod. Detta är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid, som vi Socialdemokrater går till val på.
Förslaget ser ut så här:
De som har en allmän inkomstpension på mellan 11 000 och 14 000 får 600 kronor i månaden i höjd pension. Efter skatt innebär det ungefär 5 000 kronor mer i plånboken per år. För de som har en allmän inkomstpension på mellan 9 000 kronor och 11 000 kronor eller mellan 14 000 och 17 000 kronor handlar det om mellan 0 och 600 kronor i höjd pension. Bland de som får den största ökningen i förslaget finns sig de som arbetat heltid inom flera av de vanligaste yrkena i Sverige: undersköterskor, förskollärare, lastbilsförare, grundskollärare, vårdbiträden, maskinoperatörer, barnskötare, lagerarbetare, städare, redovisningsassistenter, butiksanställda, skötare och vårdare. Totalt omfattas cirka 1,2 miljoner – eller 6 av 10 – pensionärer av förslaget. Ökningen är lika för ensamstående och samboende. För att pensionshöjningen inte ska ”ätas upp” av ett lägre bostadstillägg behöver justeringar av regelverket för bostadstillägg ske parallellt. Förslaget kostar 4 miljarder kronor per år.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna ser allvarligt på att dagens pensionärer får en allt mindre del av sin slutlön i pension. Ett aktivt yrkesliv ska ge utdelning i form av högre slutpension. Vi avser därför främja möjligheten till eget sparande genom att slopa regeringens skattehöjningar på ISK/kapitalförsäkring samt återinföra ett avdragsgillt Individuellt Pensionssparande (IPS) på upp till 6 000 kr/mån. Utöver detta vill vi även ge de äldre som kan och vill, ekonomiska incitament i form av sänkta skatter, vid deltidsarbete om 50 %/25 % i kombination med uttag av pension.
Samtidigt är det viktigt att framhäva att allt fler garantipensionärer tillkommer, i synnerhet bland kvinnor vilka Sverigedemokraterna vill hjälpa genom höjd garantipension och höjt bostadstillägg.

Vänsterpartiet
I grunden behöver vi ett helt nytt pensionssystem, som är mer jämställt och solidariskt. Arbetslivet behöver också bli mer jämställt och hållbart så att man orkar jobba ända fram till pensionen. Inom ramen för det nuvarande pensionssystemet vill föra över PPM-kapitalet till inkomstpensionen samt att framtida PPM-avgifter förs över till inkomstpensionssystemet. Vi vill också avskaffa den s.k. ”bromsen”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas