Seniorer krävde vårdpolitiker på besked
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

Seniorer krävde vårdpolitiker på besked

Äldres psykiska ohälsa är ett område som måste prioriteras under kommande mandatperiod. Det är alla partier i Stockholms läns landsting överens om.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-21

Vården är en av valets absolut viktigaste frågor, anser väljarna enligt en lång rad opinionsundersökningar.

Det märktes när SPF Seniorerna och PRO arrangerade en utfrågning av Stockholmslandstingets ledande politiker på tisdagen (21/8).

Den stora landstingssalen var fullsatt med seniorer som ville ha partiernas besked på en rad punkter.

– För våra medlemmar är tillgänglighet till en god hälso- och sjukvård av avgörande betydelse, sa Monica Ulfhielm, SPF Seniorernas distriktsordförande i Stockholm, som också höll i utfrågningen av partiernas företrädare.

Seniorer fyllde Landstingssalen.

– Det handlar om hur äldremottagningar kan utvecklas, tillgången till geriatriska vårdplatser och direktintag till geriatriska kliniker för att undvika oacceptabla väntetider på akuten och inte minst samverkan mellan kommuner och landsting vid utskrivning av så kallade färdigbehandlade patienter från akutsjukhusen.

Överens om mål

Samtliga åtta partier ställde upp med sina främsta företrädare.

De försökte svara, men fick inte väl godkänt av Monica Ulfhielm när det gällde att prestera tillräckligt tydliga utfästelser om konkreta åtgärder som ska genomföras under kommande mandatperiod.

– Ni säger många bra saker, men jag saknar besked om exakt vad ni tänker göra för att nå målen, sa Monica Ulfhielm. Det hade varit lugnande för många om ni hade kunnat göra det.

Ensamhushåll

Men när det kom till psykisk ohälsa fanns en tydlighet i politikernas svar.

– Det här är en otroligt viktig fråga, vi blir ju fler äldre och vi får fler ensamhushåll, sa Centerpartiets Kent Ivarsson.

– Ensamheten är stor redan idag, och den drabbar inte minst många äldre män mycket hårt. Vi ser en effekt i överrepresentationen av självmord i den gruppen.

Fler terapeuter

Det är otroligt viktigt att organisationer som SPF Seniorerna fortsätter att hjälpa till på det här området, framhöll flera politiker.

– Men sjukvården måste också kunna sätta in betydligt större insatser. Exempelvis mpste fler terapeuter och psykologer utbildas, sa Kent Ivarsson.

NKS fick vänta

Arrangerande SPF Seniorerna och PRO lyfte också frågan om hur man säkerställer att de som inte har internet får god tillgång till information och därmed kan nå vården lika lätt som de som har digitala ingångar.

Frågan om Nya Karolinska Sjukhusets finansiering lämnades däremot utanför dagens program av arrangören.

– Vi gör det för att annars riskerar tiden att fyllas med det ämnet. Nu är det bättre att vi försöker få in några av alla de många frågor som mer direkt rör äldre och sjukvården i landstinget, motiverade Monica Ulfhielm.

Tandvården

Publiken fick också tillfälle att ställa frågor. Bland annat ville man veta hur tandvården ska göras mer tillgänglig för äldre, framför allt ekonomiskt.

– Vi bör ha en större nationell debatt här. Staten bör vara mycket mer generös än vad man hittills har varit, sa Dag Olsson, S.

Paneldeltagarna

Partiernas företrädare på utfrågningen:

Amelie Tarschys Ingre, L
Susanne Nordling, MP
Dag Larsson, S
Kent Ivarsson, C
Marie Ljungberg Schött, M
Gunilla Roxby Cromvall, V
Dan Kareliusson, SD
Torbjörn Larsson, KD

Dölj faktaruta

En annan åhörare krävde stopp för dagens övre åldersgräns för screening av bröstcancer.

– Jag håller med om att gränsen bör höjas, men jag anser också att grundbulten är att Socialstyrelsens rekommendationer ska följas, svarade Dag Larsson.

En minut var

Som avslutning på den två timmar långa hearingen fick politikerna en minut var att ge åhörarna något att tänka på inför valdagen.

Amelie Tarschys Ingre, L
– En fast läkarkontakt är avgörande för att förbättra den sammanhållna vården för äldre som måste bli bättre. Geriatriken måste byggas ut, vilket också sker.

Susanne Nordling, MP
– Den psykiska ohälsan måste förbättras genom ett lyft för primärvården. Men också det förebyggande arbetet måste byggas ut – hälsosamtal, vaccinationer, höjda åldrar för screening.

Dag Larsson, S
– Fyra av fem akutmottagningar som enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, fungerar så dåligt att de är farliga för patienterna ligger i Stockholm. Det är helt oacceptabelt och måste åtgärdas snarast.

Kent Ivarsson, C
– Engagemanget bland medarbetarna är avgörande för vårdens framtid. Därför måste vi titta noga på arbetsvillkoren och lönerna.

Marie Ljungberg Schött, M
– Vi har landets högsta landstingsskatt. Det är bekymmersamt. Vi betalar också utjämningsbidrag till andra landsting. Förebygga ensamhet är viktigt – kanske är det dags att börja skriva ut besök till en pensionärsorganisation på recept!

Gunilla Roxby Cromvall, V
– Alliansen har styrt i tolv år. Har det gått bra, är ni nöjda? 67 miljarder kostar sjukvården i vårt län. Gör vi rätt saker för pengarna?

Dan Kareliusson, SD
– Tillgången på personal avgör tillgängligheten. Det är den stora frågan att lösa.

Torbjörn Larsson, KD:
– Fundera på vem det är som förordar och presterar nytänkande. Det finns på många håll utomlands. Behovet i Stockholm är skriande.

Dölj faktaruta

Efter debatten summerade Monica Ulfhielm dagens hearing:

– Jag är som helhet nöjd med debatten, och framför allt över att så många seniorer kom för att lyssna.

– Politikerna hade kunnat ge fler och tydligare besked. Inte minst angående vårdvalet, som jag tycker är viktigt att man utvecklar och förbättrar. Frågan är bara hur.

Monica Ulfhielm. Foto Jan Arleij

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas