Partier kramar hårt om pensionssystemet
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018
Foto: Knud Nielsen / Colurbox

Partier kramar hårt om pensionssystemet

Pensionssystemet behöver utredas i grunden, anser SPF Seniorerna. Men vad säger partierna?

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-27

SPF Seniorernas valenkät till riksdagspartierna omfattar fyra frågor om seniorers ekonomi. En av frågorna gäller pensionssystemet.

Organisationen kräver att systemet ses över i sin helhet och att externa experter och internationella erfarenheter tas med i arbetet med målet att Sverige ska ha ett system som ger ekonomisk trygghet på äldre dagar.

Räcker inte

För det anser SPF Seniorerna att systemet inte längre gör.

– Flertalet utomstående bedömare är överens om att det finns tydliga brister i systemet, inte minst att pensionerna blir för låga för breda grupper äldre idag och i framtiden, och att mer behöver göras än det som presenterades i pensionsöverenskommelsen i december 2017, säger Anna Eriksson, förbundets sakkunniga i pensionsfrågor.

Mångårigt motstånd

Kravet är inte nytt. Motståndet från pensionsgruppen, som gemensamt bestämmer över pensionssystemet och som består av regeringspartierna och allianspartierna, har länge varit hårdnackat.

Frågan från SPF Seniorerna till partierna inför valet har formulerats så här:

Ställer ditt parti sig bakom att göra en fullständig översyn av pensionssystemet som leds av oberoende experter med uppdrag att lämna konkreta förslag på förändringar?

Vissa öppningar

Av de många försiktiga svaren att döma är partierna fortfarande ganska ovilliga att gå SPF Seniorerna och många andra till mötes. Men vissa sprickor i den enfärgade fasaden kan skönjas.

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna hänvisar i mångt och mycket till Pensionsgruppens arbete och att det är här som mindre utvärderingar av systemet bör göras, skriver förbundet i sin analys av svaren.

• Centerpartiet är inne på samma linje men stänger inte dörren för en större översyn.
• Liberalerna kan tänka sig en fullständig översyn även om de anser att Pensionsgruppen bör vara utgångspunkten i en sådan.
• Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja på frågan om en fullständig översyn av pensionssystemet.

Betyg och svar

Här följer partiernas svar i sin helhet och SPF Seniorernas betyg.

Centerpartiet
Vi vill först se att de av pensionsgruppen föreslagna åtgärderna genomförs. Centerpartiet ingår i pensionsgruppen och står bakom de förslag på förbättringar som gruppen föreslagit i pensionsöverenskommelsen.
SPF Seniorerna GodkäntKristdemokraterna
Pensionssystemet ses över löpande inom ramen för den pensionsgrupp som Kristdemokraterna, tillsammans med övriga partier som står bakom pensionssystemet, finns med i. Pensionsgruppen har nyligen föreslagit flera förändringar av pensionssystemet.
SPF Seniorernas betyg: Icke godkänt

Liberalerna
Ja! Vi tycker att det krävs en övergripande utvärdering av pensionssystemet där man ser över detta. Vi står bakom grunderna i det pensionssystem vi har nu – samtidigt som det förstås hela tiden måste utvärderas och justeras i takt med att samhället förändras. Vi tycker att pensionsgruppen är en bra utgångspunkt för detta arbete, men den ska naturligtvis hämta in bästa möjliga kunskap från såväl myndigheter som oberoende experter.
SPF Seniorernas betyg: Mycket väl godkänt

Miljöpartiet
Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förvalta det svenska pensionssystemet i pensionsgruppen (där Miljöpartiet och fem andra partier finns representerade). I det arbetet används olika experter. Vi har dock inga förslag om att göra en extern översyn av systemet som helhet.
SPF Seniorernas betyg: Icke godkänt

Moderaterna
Översyn och utvärdering är ständigt pågående inom den blocköverskridande pensionsgruppen. Vi värnar pensionsöverenskommelsen och det är viktigt att fortsätta att arbeta tillsammans i pensionsgruppen, eftersom pensionssystemet kanske är det mest långsiktiga vi har och handlar om mycket stora summor pengar.
SPF Seniorernas betyg: Icke godkänt

Socialdemokraterna
Det pågår för närvarande ett omfattande arbete för att förbättra pensionssystemet. Utgångspunkten är den överenskommelse som partierna som står bakom pensionssystemet gjorde i december förra året. Överenskommelsen handlade bland annat om ett förbättrat grundskydd (alltså garantipension och bostadstillägg), ett tryggare premiepensionssystem, ett längre arbetsliv, bättre arbetsmiljö och modernare regler för AP-fonderna. Ett flertal utredningar genomförs nu. Några av dem är klara, till exempel utredningen om ett förbättrat grundskydd, andra pågår eller är på väg att tillsättas.
SPF Seniorernas betyg: Icke godkänt

Sverigedemokraterna
Ja.
SPF Seniorernas betyg: Mycket väl godkänt

Vänsterpartiet
Ja!
SPF Seniorernas betyg: Mycket väl godkänt

Dölj faktaruta

Pressen ökar

Pensionärsorganisationernas tryck mot regering och riksdag att förändra och reformera pensionssystemet ökar.

På måndagen (27/8) överlämnade PRO 75 000 namnunderskrifter till statsminister Stefan Löfven (S).

PRO vill, i likhet med övriga pensionärsorganisationer, att arbetsgivarinbetalningar till pensionssystemet ska vara 18,5 procent av löntagarens inkomst.

Det brukar pensionärsorganisationera framhålla också var det som beslutades i samband med att det nya pensionssystemet infördes. Men avgiften baseras på den pensionsgrundande inkomsten, vilken beräknas som inkomst efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften. Det avdraget ligger på sju procent. I praktiken är det därför bara 17,21 procent av inkomsten som betalas in.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas