Snart lägre skatt på pension
Nyheter | Lika skatt
Foto Colourbox

Snart lägre skatt på pension

- Det är viktigt att förslaget om att avskaffa den högre skatten på pensioner som fortfarande existerar prioriteras inför budgetförhandlingarna.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-25

Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till regeringens förslag att ta bort den högre skatten på pensionsinkomster vid årsskiftet.

– Det är positivt att det nu finns ett förslag om att avskaffa den högre skatten på pensioner som fortfarande existerar, för de med pensioner på cirka 18 000 kronor och högre. Det har vi väntat på och kämpat för länge i SPF Seniorerna, säger Eva Eriksson.

Förhandlingar

Finansdepartementet skickade i onsdags (24/6) ut en rad skatteförslag på remiss.

Det är budgetförhandlingar i höst som avgör vad som blir verklighet från årsskiftet.

Väntat länge

– Vi menar att det är viktigt att detta förslag prioriteras av de inblandade partierna inför budgetförhandlingarna, säger Eva Eriksson, som dock uttrycker en oro för att en del av förslagen som rör förvärvsinkomster kan skapa en ny skatteskillnad.

Enligt förslaget sänks skatten genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år.

Skattekalkylatorn har gjort skillnad.

För inkomster som understiger cirka 213 000 kronor per år är skatten med gällande regler redan lika eller lägre för personer över 65 år med pensionsinkomster jämfört med skatten på arbetsinkomster för personer under 65 år. Här föreslås inga förändringar.

Omvänt

På inkomster som överstiger cirka 1 423 000 kronor per år gör avtrappningen av jobbskatteavdraget att skatten med gällande regler är högre för arbetande under 65 år.

Här vill regeringen att det förhöjda grundavdraget sänks för dessa inkomster så att skatten för personer över 65 år blir densamma som för arbetande under 65 år även för dessa inkomster.

Under sommaren

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 18 augusti 2020.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-06-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas