Så kan fler äldre räddas från att brinna inne
Nyheter | Säkerhet

Så kan fler äldre räddas från att brinna inne

Andelen 65-plussare som omkommer i bränder ökar. Men det är en utveckling som går att stoppa.

Jan Arleij
Publicerad 2018-07-02

Det var hela panelen av experter och politiker överens om när Äldreforum och Initiativet för äldres brandskydd sparkade igång dagens första seminarium i Almedalen.

Rubriken för seminariet var en uppmaning: ”Rädda äldre från att dö i bränder – gör brandskyddet tryggt och likvärdigt över hela landet”.

De står bakom

Initiativet för äldres brandskydd skapades 2017 för att uppmärksamma behovet av brandsäkerhet för äldre och påminna om nollvisionen för antal skadade och döda i bränder.

Bakom initiativet står SPF Seniorerna, PRO, SKPF Pensionärerna, Riksförbundet Pensionärsgemenskap RPG, Brandskyddsföreningen och Sprinklerfrämjandet.

Dölj faktaruta

Panelen bestod av Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande, PROs förbundssekreterare Johanna Hållén, Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens socialutskott, Katarina Brännström (M), ledamot socialutskottet och Patrik Perbeck, chef, enheten för brand och olycksförebyggande arbete, MSB.

Hemtjänsten

En samsyn rådde om att kommunerna måste ta ett större ansvar. Hemtjänsten behöver få ett tydligt uppdrag att orosanmäla när man ser tecken på brandrisk.
– Exempelvis en rökare som bor kvar hemma och som försämras i sin demenssjukdom innebär en oacceptabelt stor risk för sig själv och sina grannar, underströk Katarina Brännström.

Bättre samarbete

Men det behövs också ett bättre samarbete inom kommunerna, poängterade Patrik Perbeck.

– Kompetensen finns ju på räddningstjänsten, så det är enkelt om man bara enas och samverkar.
Det behöver inte vara så svårt att upptäcka och anmäla risker.

– Brännmärke i soffan, ljus, spis – det finns ofta ganska uppenbara tecken på när problemen sätter in.

Missade att lagstifta

Eva Eriksson kritiserade regeringen hårt för att inte gå fram med lagstiftning om bland annat brandskyddsåtgärder i bostadsanpassningsbidraget.
Nyligen beslutade riksdagen att kommunerna får fortsätta att avgöra vilka insatser man vill sätta in.
– Det här har utretts under tio års tid. Nu riskerar vi att få fler utredningar som drar ut på tiden, sa Eva Eriksson.

Självklarhet

Ett annat misstag är att man inte lagt in krav på åtgärder i direktiven till Margareta Winbergs utredning av socialtjänstlagen.
– Det borde vara självklart i ett land som Sverige att man har ett gott brandskydd i alla bostäder som byggs nya och införa i de som finns men inte har, sa Eva Eriksson.

Saknas

Den nya mellanboendeform som regeringen föreslagit betraktas juridiskt som vanliga bostäder, konstaterade Patrik Perbeck.
– Det innebär att de inte omfattas av särskilda krav på brandskydd, vilket också är olyckligt.

Pensionärsråden

Johann Hållén summerade:
– Beslutsfattarna har inte hängt med i en utveckling som bland annat inneburit att fler äldre bor hemma längre samtidigt som tiotusentals platser i särskilt boende har rustats ned.

Något som i väntan på bland annat skarpare lagstiftning kan förbättra läget är om de kommunala pensionärsråden ökar trycket mot de lokala beslutsfattarna, sa Johanna Hållén.

Drabbas hårdast

Hälften av alla som dör i bränder är över 60 år.

Personer som är över 80 år är kraftigt överrepresenterade.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-07-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas