Seniorer och hemtjänst sitter i samma båt
Nyheter | Äldreomsorg

Seniorer och hemtjänst sitter i samma båt

SPF Seniorerna lyfte äldreomsorgspersonalens perspektiv i ett av sina två egna seminarier i årets upplaga av Almedalen.

Jan Arleij
Publicerad 2018-07-02

”Trygg omsorg – inget enkelt jobb” var rubriken för seminariet.

Många seniorer är beroende av hjälp för att kunna bo kvar hemma. Med fler och fler äldre ökar behovet av personal som ställs inför alltmer kvalificerade uppgifter. Men hur väl rustade är den kommunalt beviljade hemtjänsten att klara detta?

Det var huvudfrågan när SPF Seniorerna på måndagen (2/7) arrangerade sitt första egna seminarium i Almedalen.

Enorma behov

För en vecka sedan (25/6) presenterade äldreminister Lena Hallengren nya siffror på de demografiska utmaningar som Sverige nu står mer eller mindre mitt uppe i.

Bland annat pekade Lena Hallengren på att det behövs 25 000 fler platser i särskilt boende till 2026, och 47 000 fler personer kommer att behöva hemtjänst. Det i sin tur bygger på att man kan rekrytera 136 000 undersköterskor och vårdbiträden.

Frågan är hur det ska gå till att locka så många till ett yrke som kämpar med en rad hårda påfrestningar.

Långsiktighet

Susanne Rolfner-Suvanto lyfte några perspektiv som också finns med i hennes utredning av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
– Vi behöver få politiska beslut som håller över mandatperioderna, kanske över 20 års tid. Enskilda statliga satsningar där pengarna försvinner efter några år funkar inte effektivt.

Inte tärande

Synen på äldreomsorgsyrket måste skifta från att det skulle handla om enkla jobb till en kraftig statushöjning.

– Då handlar det om resurser och om att inte se äldreomsorg som tärande. Det perspektivet har vi inte när det kommer till satsningar av skattemiljarder på försvaret.

Båda förlorar

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson pekade under debatten på att i snitt har seniorer med hemtjänst 15 vårdgivare under två veckor.

– Det är ofta problematiskt för de äldre men innebär också besvärliga arbetsvillkor inom hemtjänsten med ständigt tidspressad personal, sa Eva Eriksson.

– Vi behöver prata mer om hemtjänstpersonalens situation. Det måste bland annat till ett kraftfullt kompetenslyft, och att personalen får bra ledning.

Jobba och lära

En ny rapport från Socialstyrelsen har visat på just det – en stor del av personalen i hemtjänsten saknar rätt kompetens för en bra omsorg.

Filippa Reinfelt lovordade en pågående satsning som innebär att man kan lära sig jobbet på jobbet – man arbetar några dagar och utbildar sig några dagar inom exempelvis undersköterskeyrket.

– Satsningen är otroligt bra och effektiv, och jag hoppas den blir kvar, sa Filippa Reinfelt som också kritiserade kommunerna hårt för att i många fall underfinansiera hemtjänsten.

Nyckelfrågor

SPF Seniorerna byggde upp seminariet på ett antal nyckelfrågor:

Det handlade bland annat om vad en trygg hemtjänst egentligen innebär och vem bär ansvaret för den.
Finns det några enkla lösningar för att öka tryggheten i hemtjänsten? Hur enkelt är egentligen arbetet som hemtjänst? Och hur kan matchningen mellan hemtjänstpersonal och vårdtagare bli bättre?

– Man ser inte saker att lägga märke till, försämring i demenssjukdomen exempelvis, om kontinuiteten är låg. Det här har politiken inte riktigt sett och prioriterat, sa Emma Henriksson.

– När man sätter fokus och konkreta mål så tror jag att det snabbt kan bli bättre. Men det behövs mer av politiskt ansvarstagande från nationell nivå och lokal nivå.

Mörkt…

Marianne Rundström, årets senior 2016 enligt Seniorens läsare, och känd från SVT var moderator för seminariet.

I en slutrunda frågade hon var och en om vad som krävs för att kunna rekrytera de hundratusen personer som behövs inom kort.

Ett svar, som sände kalla kårar längs ryggraden på den fulltaliga publiken i Äldreforums tält, kom från Patrik Persson, kommunfullmäktiges ordförande och ordförande omsorgsnämnden i Storumans kommun.

– Vi har inget svar på det här. Det är en helhet som måste till, och i Storumans fall måste hela kommunen vara attraktiv. Det betyder exempelvis att det måste finnas bostäder och de nyanlända måste trivas för att komma till sin rätt.

…och ljust

Men Emma Henriksson valde att se ljust på framtiden:

– Det går att göra yrket till något att vara stolt över. Men då måste politikerna ge förutsättningar. Sätt ett tak för antal personer per brukare exempelvis.

De medverkade

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet, och regeringens särskilda utredare för att ta fram förslag till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Torbjörn Dalin, samhällspolitisk chef Kommunal
Patrik Persson (C), kommunfullmäktiges ordförande och ordförande omsorgsnämnden i Storumans kommun
Filippa Reinfeldt, chef affärsutveckling och public affairs, Aleris
Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-07-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas